Slika družine

Registracija

Za dostop do storitev BiZPIZ je potrebna registracija. Postopek registracije začnete s klikom na gumb Registracija. Za uporabo vseh storitev BiZPIZ in tudi samo registracijo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. Z enim digitalnim potrdilom se lahko registrirate za več organizacij-podjetij, pri tem pa je potrebno za vsako podjetje opraviti registracijo.

 

Pravne osebe, ki so pooblaščene za posredovanje podatkov drugih pravnih oseb (npr. računovodski servisi,ipd.), svoje digitalno potrdilo v BiZPIZ registrirajo na pravno osebo za katero so pooblaščeni. To pomeni, da se v storitev prijavijo s svojim digitalnim potrdilom, kot naziv poslovnega subjekta pa navedejo podjetje, za katerega posredujejo podatke. Po izvedeni registraciji digitalnega potrdila je potrebno potrditi vlogo za dodelitev dostopa do storitev BiZPIZ (natisnejo jo v fazi registracije). Vlogo potrdi pooblastitelj in jo posreduje na zavod.

Če pooblaščenec (npr. računovodski servis) poroča podatke za več pravnih oseb, za katere je pooblaščen, lahko ob vsakokratni prijavi v sistem v spustnem seznamu izbere pravni subjekt za katerega želi posredovati podatke.

 
 

 Registracija

Postopek registracije
Seznam BiZPIZ storitev
 
 

Postopek registracije

  • V registracijski vlogi poiščete oz. vnesete svojo organizacijo ter vnesete potrebne kontaktne podatke. V kolikor ste pooblaščenec vpišete še pooblaščeno podjetje.

 

  • Po vnosu podatkov potrdite vpisane podatke.

 

 

  • Po potrditvi vlogo za registracijo shranite oz. natisnite.

Vlogo v podjetju mora z digitalnim podpisom (elektronsko) oz. s podpisom in žigom (natisnjeno) potrditi odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik). 

Podpisano vlogo za registracijo pošljite po elektronski pošti na naslov:

informacije@zpiz.si

ali po pošti na naslov:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Glavna pisarna centrale (registracija BiZPIZ)
Kolodvorska 15
1000 Ljubljana

Po prejemu podpisane vloge bomo registracijo potrdili in na vpisan elektronski naslov boste dobili sporočilo, da lahko začnete z uporabo storitev BiZPIZ.

 

Seznam BiZPIZ storitev

1. DIGITALNI DOKUMENTI – priprava eVlog in prejemanje dokumentov v ePredal BiZPIZ
1.1. Pooblaščenim uporabnikom organizacije omogoča delo z digitalnimi dokumenti - pripravo in elektronsko oddajanje vlog na ZPIZ ter prejemanje dokumentov, ki jih organizaciji posreduje ZPIZ v elektronski predal sistema BiZPIZ. Na razpolago so naslednje ravni pooblastila. Izberete lahko samo eno možnost. 
Digitalni dokumenti - glavna pisarna

- Priprava in oddajanje eVlog, ki ne zahtevajo posebnega sporazuma
- Dostop in vpogled VSEH DOKUMENTOV ORGANIZACIJE (poslanih eVlog na ZPIZ in odgovorov ZPIZ, prejetih v ePredal BiZPIZ) ter dokumentov, ki jih je ZPIZ poslal v ePredal BiZPIZ brez povezave na katero od poslanih eVlog.

Digitalni dokumenti - področje

- Priprava in oddajanje eVlog, ki ne zahtevajo posebnega sporazuma
- Dostop in vpogled ISTOVRSTNIH DOKUMENTOV ORGANIZACIJE (poslanih eVlog na ZPIZ in odgovorov ZPIZ, prejetih v ePredal BiZPIZ). Uporabnik bo videl le eVloge, za katere je pooblaščen, tako tiste, ki jih je poslal sam, kot istovrstne vloge, ki so jih poslali drugi pooblaščeni uporabniki organizacije ter odgovore nanje, ki jih je v ePredal BiZPIZ posredoval ZPIZ. Uporabnik nima dostopa do drugih dokumentov ter do dokumentov, ki jih je ZPIZ poslal v ePredal BiZPIZ brez povezave na katero od poslanih vlog. 

Digitalni dokumenti - uporabnik

- Priprava in oddajanje eVlog, ki ne zahtevajo posebnega sporazuma
- Dostop in vpogled DOKUMENTOV UPORABNIKA, (poslanih eVlog na ZPIZ in odgovorov ZPIZ, prejetih v ePredal BiZPIZ), ki jih je za organizacijo posredoval uporabnik.

Samo eVloge

- Priprava in oddajanje eVlog, ki ne zahtevajo posebnega sporazuma. ZPIZ odgovorov na eVloge organizaciji ne bo posredoval v izvirniku v ePredal BiZPIZ, ampak bo pripravil fizične prepise (kopije) ter jih v papirni obliki organizaciji posredoval po pošti.
To možnost izberite le v izjemnih primerih, ko imate povsem jasne razloge, zakaj ne želite prejemati digitalnih dokumentov v ePredal BiZPIZ, ampak želite dokumente prejemati v papirju po pošti. Po pošti prejetih dokumentov ne boste imeli na voljo v Predalu, prejeli pa jih boste tudi kasneje, kot če bi se odločili za prejemanje v ePredal! 

1.2. eVloge po sporazumu so namenjene izmenjavi digitalnih dokumentov med organizacijo in ZPIZ na podlagi sporazuma. Pred uporabo teh eVlog mora organizacija z ZPIZ skleniti ustrezen sporazum, pri registraciji pa ga mora navesti. Vloge so lahko predpripravljene, ali pa so specifične za sklenjeni sporazum.
eVloge po sporazumu

Priprava in oddajanje eVlog po sporazumu (REDI, BANKE…)___________________ 
Sporazum (št.): _______________________________________________________ 

2. VPOGLED V PODATKE M4
Podatki M4

Storitev uporabnikom omogoča dostop do podatkov M4, ki jih je zavodu posredovala organizacija.
Pri dodeljevanju tega pooblastila je potrebna posebna skrbnost, saj M4 vsebuje osebne podatke zavarovanih oseb organizacije. 

3. UPORABA SPLETNIH STORITEV BiZPIZ 
Spletne storitve BiZPIZ Uporaba Spletnih storitev BiZPIZ
Privzeto so vse storitve BiZPIZ pooblaščenim uporabnikom organizacij na voljo prek portala BiZPIZ. Organizacije, ki želijo izmenjavo podatkov avtomatizirati, lahko do storitev BiZPIZ dostopajo tudi prek spletnih storitev, z namenskimi odjemalci, ki jih zagotovijo same. Z izbiro te možnosti bo omogočen dostop do spletnih storitev, za katerih uporabo je organizacija pooblaščena. ZPIZ bo organizaciji zagotovil možnost testiranja v testnem okolju. Uporaba spletnih storitev BiZPIZ je mogoča samo po sporazumu.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio