Registracija

Za dostop do storitev BiZPIZ je potrebna registracija. Postopek registracije začnete s klikom na gumb Registracija. Za uporabo vseh storitev BiZPIZ in tudi samo registracijo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. Z enim digitalnim potrdilom se lahko registrirate za več organizacij-podjetij, pri tem pa je potrebno za vsako podjetje opraviti registracijo.

 

Pravne osebe, ki so pooblaščene za posredovanje podatkov drugih pravnih oseb (npr. računovodski servisi,ipd.), svoje digitalno potrdilo v BiZPIZ registrirajo na pravno osebo za katero so pooblaščeni. To pomeni, da se v storitev prijavijo s svojim digitalnim potrdilom, kot naziv poslovnega subjekta pa navedejo podjetje, za katerega posredujejo podatke. Po izvedeni registraciji digitalnega potrdila je potrebno potrditi vlogo za dodelitev dostopa do storitev BiZPIZ (natisnejo jo v fazi registracije). Vlogo potrdi pooblastitelj in jo posreduje na zavod.

Če pooblaščenec (npr. računovodski servis) poroča podatke za več pravnih oseb, za katere je pooblaščen, lahko ob vsakokratni prijavi v sistem v spustnem seznamu izbere pravni subjekt za katerega želi posredovati podatke.

 
 

 Registracija

 

Postopek registracije

  • V registracijski vlogi poiščete oz. vnesete svojo organizacijo ter vnesete potrebne kontaktne podatke.

 

  • Po vnosu podatkov jih potrdite.

 

 

  • Po potrditvi vlogo za registracijo natisnite.

V kolikor gre za splošno uporabo storitev BiZPIZ (z zavodom nimate sklenjenega sporazuma) tabelo za opis dostopa storitev BiZPIZ pustite prazno oz. vpišete:

Storitev BiZPIZ Opis
eVloge Oddaja in prevzem dokumentov preko BiZPIZ

 

Vlogo v podjetju mora s podpisom in žigom potrditi odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik). Vlogo za registracijo po pošti pošljite na naslov:

 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Glavna pisarna centrale (registracija BiZPIZ)
Kolodvorska 15
1000 Ljubljana

Po prejemu podpisane vloge bomo registracijo potrdili in na vpisan elektronski naslov boste dobili sporočilo, da lahko začnete z uporabo storitev BiZPIZ.

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji
Izdelava: MMstudio