Slika družine

A foglalkoztatottak és a kötelező társadalombiztosítás az SZK-ban

Az egyéb EU tagországban lévő munkavállalás alapján a foglakoztatott személy az SZK kötelező társadalombiztosítási rendszerébe  az SZK-ban érvényes illetékes törvényi rendelkezések alapján csatlakozik:

  • kötelező nyugdíj- és rokkantbiztosítás,
  • kötelező egészségügyi biztosítás,
  • kötelező szülői felügyelet biztosítása,
  • kötelező munkanélküli biztosítás.

A biztosítás bejelentésének és kijelentésének kötelezettjei, valamint a járulékfizetés kötelezettjei

A kivitelezési rendelet 21. cikkelye meghatározza az illetékes tagországon kívül székhellyel rendelkező munkaadó kötelezettségeit (a munkaadó köteles a kötelezettségeit, különösképpen a járulékfizetést úgy teljesíteni, mintha az illetékes tagországban lenne a székhelye), ennek ellenére a szlovén törvényi rendelkezések a Biztosított személyt jelöli járulékfizetési kötelezettként, mert ezekben az esetekben a munkaadó nem adóköteles és nem lehet a biztosítás be/kijelentésének kötelezettje, ahogy a járulékfizetés kötelezettje sem.

 

A kivitelezési rendelet 21(2) cikkelye szerint a munkaadó, aki nem rendelkezik üzleti egységgel a törvényileg illetékes tagországban és a foglakoztatott dolgozó megállapodhatnak abban, hogy a dolgozó a munkaadó nevében teljesíti a járulékfizetést, ami azonban nincs hatással a munkaadó alapvető kötelezettségeire. A munkaadó az ilyen megállapodás esetében köteles értesíteni a tagország illetékes hatóságát. 

 

Az érvényes szlovén társadalombiztosítási törvényi rendelkezései szerint a biztosítottak kötelezettek a kötelező társadalombiztosítási járulékok befizetésére, ha olyan munkaadónál dolgoznak, amelynek székhelye nem az SZK-ban van, ami azt jelenti, hogy általános szabálynak tekinthető a szabály, amely a kivitelezési rendeletben kivételnek számít. 

Társadalombiztosítási járulékok és adók fizetése, illetve a biztosított foglalkoztatottak béréről szóló adatok jelentése

Az egyéb EU tagországú munkaadónál foglakoztatott személyek maguk kötelesek befizetni minden társadalombiztosítási járulékot ( a biztosított és a munkadó minden társadalombiztosítási járulékát). A múlthavi bérek és az egyéb jövedelmek járulékainak elszámolását a törvénnyel  összhangban „A külföldi munkaadónál foglakoztatott járulékelszámolása”( a weblapon a Társadalombiztosítási járulékok  alatt) című nyomtatványon  a folyó hónap 15. napjáig kötelesek bemutatni az illetékes adóhatóságnak és a folyó hónap 20. napjáig befizetni a járulékokat.   

 

Ezen személyek esetében a járulékfizetési alap a bér, amelyet egy egyéb tagországú munkaadótól kapnak. Minden egyéb, ebből a munkahelyből származó jövedelem az SZK illetékes társadalombiztosítási  ás adózási törvényi rendelkezései szerint kerül elbírálásra.

 

A biztosított általában saját maga, saját adószámára hivatkozva fizeti be a járulékokat az előírt befizetési alkontókra. Amennyiben a fizetési adatokat közvetíti a külföldi munkaadónak, az elvégezheti a befizetést, de az említett adószámalapú hivatkozás miatt azonos módon kerül könyvelésre, mintha  a biztosított végezet volna.

 

A nyugdíjalapot képző, a nyugdíj- és rokkantbiztosításból származó jogok érvényesítési, bérekről, bérkiegészítőkről és a befizetett járulékokról szóló múltévi adatokat a FURS (SZKPI) közvetíti a biztosítottak anyakönyvéről és a nyugdíj- és rokkantbiztosításból származó jogok érvényesítéséről szóló törvénnyel összhangban.

Az egyéb EU tagországú munkaviszony bizonyítása

Az egyéb tagországú munkaviszonyt munkaszerződéssel lehet bizonyítani. A munkaviszony megszűnését a biztosítás lemondásakor a munkadó által kiadott munkaviszony megszűnéséről szóló dokumentummal lehet bizonyítani.

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio