Slika družine

Munka vagy tevékenység végzése több EU tagországban – az illetékes törvényi rendelkezések meghatározása az EU Rendeletek alapján

Az EK 883/2004 Rendeletének II. címében (alaprendelet) meghatározásra került egy szabály, amely szerint a kettő vagy több EU tagországban munkát vagy tevékenységet végző személy csak egy tagországban részese a kötelező társadalombiztosításnak. Meghatározásra kerültek az ún. koordinációs szabályok, amelyek szerint meghatározásra kerül az egyes személyre illetékes tagország, ami konkrétan azt jelenti, hogy a biztosított csak az egyik tagországban rendelkezik kötelező társadalombiztosítással és csak abban a tagországban fizeti a járulékokat is. Az EK 987/2009 Rendelet (kivitelezési rendelet) meghatározza a kivitelezés szabályait és az eljárás módját is.

 

Az említett rendeletek 2010. május 1.-től  érvényesek és közvetlenül használatban is vannak, egyben az irányadással a Szlovén Köztársaság törvényi rendelkezéseinek egységes használatával.

 

Az EK 883/2004 Rendelet és az EK 987/2009 Rendelet kapcsolata a Szlovén Köztársaság ( a folytatásban SZK) törvényi rendelkezéseivel a fenti hivatkozáson részletesebben került leírásra.

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio