Slika družine

Zavarovanje in prispevki

 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je obvezno in enotno za vse, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za zavarovanje (zavarovanci). V obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju so tako zavarovani delavci v delovnem razmerju pri pravnih osebah in drugih delodajalcih, zasebniki, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, kmetje in člani njihovih gospodarstev ter druge osebe, ki opravljajo določene dejavnosti ali uživajo pravice, ki so podlaga za obvezno zavarovanje.

 

Da lahko zavarovanci te pravice hitro in učinkovito uveljavijo, se za vse zavarovance od njihovega vstopa v zavarovanje naprej obvezno zbirajo podatki o pokojninski dobi in plačah oziroma zavarovalnih osnovah ter o plačilu prispevkov.

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio