Slika družine

Posebni primeri zavarovanja za poškodbo pri delu in poklicno bolezen

Če osebe opravljajo določene aktivnosti, pri katerih nastane tveganje za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen, pa niso na podlagi opravljanja teh aktivnosti že obvezno zavarovane (na primer kot delavci, samostojni podjetniki, družbeniki ali kmetje), se morajo zavarovati, da pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja, če pri opravljanju teh aktivnosti pride do poškodbe ali poklicne bolezni in nastane invalidnost ali smrt kot posledica take poškodbe pri delu ali poklicne bolezni (zavarovanje za posebne primere).

 

Razlika med obveznim zavarovanjem na podlagi opravljanja dela ali dejavnosti in zavarovanjem za posebne primere je v tem, da pri zavarovanju za posebne primere ne teče pokojninska doba niti se osnove, od katerih so plačani prispevki, oziroma pavšalni prispevki ne štejejo za izračun pokojninske osnove. Iz zavarovanja za posebne primere so zagotovljene le pravice, ki gredo zavarovancem po ZPIZ-2 v primeru nastanka invalidnosti ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

 

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  je urejena obveznost zavarovanja za posebne primere in določeno, kdo se mora za te primere zavarovati, določeni so zavezanci za plačilo prispevkov in način plačevanja prispevkov. Pavšalne zneske prispevkov za to zavarovanje določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki za ta namen sprejme Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Le za zavarovance, ki so za posebne primere zavarovani na podlagi opravljanja dela v drugem pravnem razmerju, se ne plačujejo pavšalni prispevki, temveč se plačuje prispevek po določeni prispevni stopnji od predpisane osnove.

 

Prispevke za posebne primere pobira davčni organ, ki tudi vodi ustrezno evidenco. Za plačevanje teh prispevkov veljajo vse določbe, ki veljajo tudi za plačevanje drugih obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

Za vključitev v zavarovanje za posebne primere se po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne vlagajo prijave v zavarovanje, temveč zavezanci za zavarovance le obračunajo in plačajo prispevek, evidenco pa hranijo zaradi kasnejšega dokazovanja, da je v času nastanka poškodbe ali poklicne bolezni zavarovanje obstajalo, in ugotavljanja vzročne zveze med poškodbo pri delu ali poklicno boleznijo ter nastalo invalidnostjo.

 

Prijave v zavarovanje za poškodbo in poklicno bolezen se vlagajo po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in sicer na obrazcu M-12 s šifro zavarovalne podlage 050. Več pojasnil o tem je na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio