Slika družine

Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU - določitev zakonodaje za zavarovanje po Uredbah EU

Predpisi EU in povezava z zakonodajo Republike Slovenije

Začetek uporabe novih pravil

Postopek določitve zakonodaje

Podrobnejši opisi pravil

Predpisi EU in povezava z zakonodajo Republike Slovenije

 

V Naslovu II Uredbe (ES) št. 883/2004  (osnovna uredba) je določeno pravilo, da se oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah Evropske unije hkrati, vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici Evropske unije (takoimenovane »sočasne zaposlitve«). Določena so koordinacijska pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice Evropske unije, ki se za to osebo uporablja, kar pomeni, da morajo vsi zavezanci vložiti prijave v obvezna socialna zavarovanja in plačevati prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti le v tisti državi, katere zakonodaja se uporablja po omenjenih pravilih. V Uredbi (ES) 987/2009  (izvedbena uredba) so določena izvedbena pravila in postopki za izvedbo pravil iz osnovne uredbe.

 

Navedeni uredbi veljata in se neposredno uporabljata od 1. maja 2010 dalje, z usmeritvami za enotno uporabo določb zakonodaje Republike Slovenije (Usmeritev) pa je pojasnjena povezava med določbami uredb in zakonodajo Republike Slovenije.

Začetek uporabe novih pravil

Usmeritve za enotno uporabo določb zakonodaje Republike Slovenije so objavljene na spletnih straneh Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije od 20. marca 2017, uporabljajo pa se od 1. oktobra 2017.

 

V skladu s takrat sprejetimi Usmeritvami se za zavarovanje na podlagi zaposlitev in samozaposlitev uporabljajo šifre zavarovalnih podlag 113, 114, 115, 119 in 120. Posebnost je tudi v tem, da se za evidentiranje zavarovanja določi takoimenovani »evidenčni zavezanec«, tako da se v prijavo zavarovanja (obrazci M-1, M-2 in M-3) vpišejo podatki o delodajalcu v tujini, ki pa s tem ne postane dejanski zavezanec za vložitev prijave, odjave in spremembe zavarovanja niti ne postane dejanski zavezanec za plačilo prispevkov v Republiki Sloveniji. Zavezanec za prijavo zavarovanja in plačilo prispevkov je zavarovanec sam kot fizična oseba.

 

Zavarovanje po uredbah se je do 30. septembra 2017 izvajalo v omejenem obsegu: osebe, ki so bile zaposlene v drugi državi članici Evropske unije in je bila zanje določena uporaba zakonodaje Republike Slovenije, so se na podlagi zaposlitve, sklenjene v drugi državi članici EU, zavarovale s polnim delovnim časom oziroma do polnega delovnega časa z začasno uporabo zavarovalne podlage 008. Z začetkom uporabe Usmeritev za vsa zavarovanja, ki so bila začasno urejena z zavarovalno podlago 008, po uradni dolžnosti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izvaja spremembo zavarovalne podlage.

 

Za vsa zavarovanja, ki jih do 1. oktobra 2017 ni bilo mogoče urediti, je omogočena ureditev zavarovanja za nazaj, ni pa obvezna. To pomeni tudi, da zavarovanec, ki se odloči za tako ureditev zavarovanja, plača prispevke za nazaj brez zamudnih obresti, vendar le za obdobje od začetka zavarovanja do 30. septembra 2017. Za vsa obdobja zaposlitve ali samozaposlitve, za katera bi zavarovanja morala biti urejena od 1. oktobra 2017 dalje, a se prijava v zavarovanje vloži kasneje, se prispevki obračunajo enako kot za vsa druga zavarovanja, ki se urejajo za nazaj.

Postopek določitve zakonodaje

Za izvajanje določitev zakonodaje pristojne države članice Evropske unije je pristojen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki izda obrazec A1.

 

Postopek določitve zakonodaje v primerih, ko oseba dela pri dveh ali več delodajalcih oziroma opravlja zaposlitveno ali samozaposlitveno dejavnost v dveh ali več državah članicah EU, se začne na zahtevo zavarovanca.

 

Ko oseba opravlja delo v dveh ali več državah članicah EU za enega delodajalca, se izjemoma postopek lahko začne na zahtevo delodajalca.

 

Vsa podrobna pojasnila v zvezi s postopkom določitve pristojne zakonodaje in izdaje obrazca A1 so na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Podrobnejši opisi pravil

Usmeritve za enotno uporabo določb zakonodaje Republike Slovenije in podrobnejši opisi posameznih pravil so dostopni v naslednjih gradivih:

 

Opravljanje dela ali dejavnosti v več državah članicah EU – določitev zakonodaje za obvezno zavarovanje

Druga pravna razmerja po Uredbi (ES) 883/2004

Neposredna nakazila prispevkov tujemu nosilcu zavarovanja

Obvezna socialna zavarovanja davčnih rezidentov RS, ki na Hrvaškem oddajajo nepremičnine v najem za turistične namene


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio