Slika družine

Izpis obdobij zavarovanja

Izpis obdobij zavarovanj v Republiki Sloveniji lahko pridobite, tako da: 

 

  • vlogo oddate preko storitve eVloge za VSE, brez kvalificiranega digitalnega potrdila - kliknite na → VlogaIzpisObdobijZavarovanjaVRepublikiSloveniji,
  • vložite vlogo prek sistema Moj eZPIZ (za oddajo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo), izpis pa boste prejeli po pošti,
  • po pošti ali na e-naslov informacije@zpiz.si pošljete izpolnjeno vlogo za izpis obdobij zavarovanja v RS, izpis pa boste prejeli po pošti,
  • se v času uradnih ur osebno oglasite na kateri koli zavodovi območni enoti, kjer boste izpis dobili takoj (pod pogojem, da so podatki v matični evidenci urejeni), izpis za drugo osebo pa lahko pridobite s pisnim pooblastilom.

Tudi osebe, ki opravljajo delo prek drugega pravnega razmerja, lahko na enega izmed zgoraj navedenih načinov pridobijo izpis obdobij zavarovanja v Republiki Sloveniji, kjer so vključena tudi obdobja zavarovanja iz naslova drugega pravnega razmerja za pretekla koledarska leta.

 

Če opravljate delo prek drugega pravnega razmerja in potrebujete izpis trajanja zavarovanja iz tega naslova za tekoče koledarsko leto, lahko izjemoma pridobite Informacijo o trajanju zavarovanja za zavarovanca iz 18. člena ZPIZ-2 za tekoče koledarsko leto, tako da vložite vlogo za izpis informacije o trajanju zavarovanja za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2.

 


 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio