Slika družine

Pravice iz zavarovanja za ožji obseg

Zavarovanci, ki so bili do uveljavitve pravic po ZPIZ-2 pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, nimajo pravice do delne pokojnine, letnega dodatka, invalidnine za telesno okvaro, niti dodatka za pomoč in postrežbo (razen slepi in nepokretni zavarovanci), pravic na podlagi ugotovljene II. ali III. kategorije invalidnosti, razen invalidske pokojnine. 

Tem zavarovancem se pokojnina odmeri brez upoštevanja določb o najnižji pokojninski osnovi, vendar najmanj v višini:

  • v letu 2020 27 odstotkov najnižje pokojninske osnove,
  • od leta 2021 29,5 odstotka najnižje pokojninske osnove.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio