Slika družine

Pravice iz zavarovanja za ožji obseg

Zavarovancem, ki so bili do uveljavitve pravic po ZPIZ-2 pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, se pokojnina odmeri brez upoštevanja določb o najnižji pokojninski osnovi, vendar najmanj v višini:

 

  • v letu 2020 27 odstotkov najnižje pokojninske osnove
  • v letu 2021 27,5 odstotkov najnižje pokojninske osnove
  • v letu 2022 28 odstotkov najnižje pokojninske osnove
  • v letu 2023 28,5 odstotkov najnižje pokojninske osnove
  • v letu 2024 29 odstotkov najnižje pokojninske osnove
  • od leta 2025 29,5 odstotkov najnižje pokojninske osnove.

Ti zavarovanci nimajo pravice do delne pokojnine, letnega dodatka niti dodatka za pomoč in postrežbo (razen slepi in nepokretni zavarovanci), pravic na podlagi ugotovljene II. ali III. kategorije invalidnosti, razen invalidske pokojnine. 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio