Slika družine

Letni dodatek

Letni dodatek je specifična pravica iz obveznega zavarovanja, njen namen pa je predvsem zagotavljanje boljšega materialnega položaja prejemnikov nizkih pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja ter njihova večja socialna varnost.

 

Uživalci pokojnin, pridobljenih po tujih predpisih, praviloma ne morejo pridobiti pravice do letnega dodatka. Izjema so le uživalci pokojnin, pridobljenih v kateri od drugih držav, nastalih na območju nekdanje SFRJ. Pogoj za pridobitev pravice do letnega dodatka je, da država, v kateri je bila pridobljena pravica do pokojnine, ne izplačuje letnega dodatka upravičencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 

Do letnega dodatka so upravičeni tudi uživalci nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost ter uživalci delnega nadomestila, vendar le v primeru, če ne prejemajo plače niti niso vključeni v obvezno zavarovanje ali pa so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani kot uživalci pravice iz invalidskega zavarovanja.

 

 

Pravice do izplačila letnega dodatka nimajo tisti uživalci, ki so bili pretežni del zavarovanja zavarovani za ožji obseg pravic.

 

 

Pri določitvi višine zneska letnega dodatka se poleg pokojnine upravičenca upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine, znesek družinske pokojnine po drugem roditelju ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Od skupne vsote teh prejemkov je odvisna višina izplačanega letnega dodatka.

 

Znesek letnega dodatka se določi v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio