Slika družine

Funkcija družbenika, prokurista, poslovodne osebe

Koliko ur lahko delam in koliko lahko zaslužim?

Če po upokojitvi pridobite:

  • samo status družbenika,
  • samo status prokurista,
  • status družbenika in status prokurista,
  • samo status poslovodne osebe (direktorja),

tak status ne vpliva na višino pokojnine. Prav tako ni omejitev v številu ur dela niti v znesku zaslužka.

Kdaj se moram prijaviti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje?

Če po upokojitvi postanete družbenik in hkrati tudi poslovodna oseba (direktor) gospodarske družbe, se morate obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovati, navedeno pa vpliva tudi na vašo pokojnino.

Podrobneje:

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio