Ponovni vstop v zavarovanje za polni delovni čas (reaktivacija) in izplačilo 20 % starostne ali predčasne pokojnine

O ponovnem vstopu v zavarovanje za polni delovni čas morate obvestiti zavod, saj v tem času niste upravičeni do izplačila pokojnine, lahko pa uveljavite izplačilo 20 % že uveljavljene pokojnine.

Kdo lahko znova vstopi v zavarovanje in pridobi pravico do izplačila 20 % pokojnine?

V ponovno zavarovanje za polni delovni čas lahko vstopite in pridobite pravico do izplačila 20 % pokojnine, če ste uživalec starostne ali predčasne pokojnine po splošnih predpisih in v Republiki Sloveniji znova začnete delati oziroma opravljati dejavnost kot:

  • delavec na podlagi delovnega razmerja,
  • samozaposlena oseba,
  • družbenik gospodarske družbe, ustanovitelj zavoda ali zadruge, če ste v družbi, zavodu ali zadrugi hkrati tudi poslovodna oseba,
  • kmet – če vaši skupni dohodki na kmetiji presegajo dohodkovni cenzus in še niste dopolnili 63 let.

 

S tem pridobite lastnost zavarovanca, pokojnina, ki vam je bila priznana s pravnomočno odločbo, pa se vam preneha izplačevati z dnem pridobitve lastnosti zavarovanca (z dnem ponovnega vstopa na trg dela).

 

Pravice do 20 % pokojnine ne more uveljaviti uživalec pokojnine, ki je bil upokojen po posebnih predpisih.

 

V nadaljevanju podajamo odgovore na naslednja vprašanja:

 

Kdaj se mi prične izplačevati 20 % pokojnina?

Ali lahko spremenim obseg zavarovanja?

Koliko lahko zaslužim?

Kaj mi pripada po prenehanju uživanja 20 % pokojnine?

Od kdaj dalje mi pripada ponovna odmera pokojnine?

Kje vložiti vlogo?

Kdaj se mi prične izplačevati 20 % pokojnina?

Del pokojnine v višini 20 % že uveljavljene starostne ali predčasne pokojnine se vam izplačuje od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve, vendar največ od vključitve v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom, in se vam izplačuje do prenehanja takega zavarovanja.

Ali lahko spremenim obseg zavarovanja?

V času izplačevanja 20 % pokojnine lahko spremenite obseg zavarovanja (na primer z osem ur dnevno na štiri ure dnevno). S tem izgubite pravico od izplačila 20 % pokojnine, lahko pa podate zahtevo za izplačilo sorazmernega dela pokojnine. Sorazmerni del pokojnine se vam prične izplačevati z dnem vključitve v zavarovanje za krajši delovni čas od polnega.

Koliko lahko zaslužim?

Pri tej obliki zavarovanja ni omejitev glede višine prejemkov.

Kaj mi pripada po prenehanju uživanja 20 % pokojnine?

Po prenehanju uživanja dela pokojnine imate pravico do:

  • odstotnega povečanja pokojnine ob upoštevanju pokojninske dobe, dosežene v ponovnem zavarovanju,
  • ponovne odmere pokojnine z upoštevanjem novih osnov (plač), pri čemer se upošteva tudi odstotno povečanje zaradi pokojninske dobe, dosežene v ponovnem zavarovanju,
  • usklajenega zneska prvotno odmerjene pokojnine (valorizirana pokojnina).

 

Pozor: za ponovno odmero pokojnine (upoštevanje novih plač in pokojninske dobe iz ponovnega zavarovanja) morate v enem letu prejemati plačo najmanj za šest mesecev, hkrati pa se mora spremeniti tudi koledarsko leto uveljavitve ponovne odmere pokojnine.

 

Primer 1:

Pokojnino ste prejemali od 1. maja 2013 do 31. oktobra 2015, nato pa ste se 1. novembra 2015 znova zaposlili za polni delovni čas, pri čemer je zaposlitev trajala do 31. avgusta 2018. Na podlagi ponovne zaposlitve ste v času od 1. novembra 2015 do 31. avgusta 2018 prejemali 20 % pokojnine, dosegli pa ste tudi 34 mesecev pokojninske dobe brez dokupa (dva meseca v letu 2015, 12 mesecev v letu 2016, 12 mesecev v letu 2017 in osem mesecev v letu 2018), poleg tega ste v letih 2016 in 2017 prejeli tudi plačo za 12 mesecev. Glede na navedeno, imate tako pravico do usklajenega zneska prvotno odmerjene pokojnine, pravico do odstotnega povečanja pokojnine ob upoštevanju pokojninske dobe, dosežene v ponovnem zavarovanju, in ravno tako pravico do ponovne odmere pokojnine z upoštevanjem novih plač in pokojninske dobe iz ponovnega zavarovanja.

 

Primer 2:

Pokojnino ste prejemali od 1. maja 2013 do 31. oktobra 2015, nato pa ste se 1. novembra 2015 znova zaposlili za polni delovni čas, pri čemer je zaposlitev trajala do 31. oktobra 2016. Na podlagi ponovne zaposlitve ste v času od 1. novembra 2015 do 31. oktobra 2016 prejemali 20 % pokojnine, dosegli pa ste tudi 12 mesecev pokojninske dobe brez dokupa (dva meseca v letu 2015 in deset mesecev v letu 2016). Glede na navedeno, imate tako pravico do usklajenega zneska prvotno odmerjene pokojnine in pravico do odstotnega povečanja pokojnine ob upoštevanju pokojninske dobe, dosežene v ponovnem zavarovanju, nimate pa pravice do ponovne odmere pokojnine z upoštevanjem novih plač in pokojninske dobe iz ponovnega zavarovanja. Do te bi bili upravičeni le v primeru, da bi ponovno zavarovanje trajalo najmanj do 31. decembra 2016 in bi ponovno odmero uveljavili 1. januarja 2017, ker bi s tem v letu 2016 12 mesecev zavarovanja prejemali plačo, z uveljavitvijo ponovne odmere pokojnine s 1. januarjem 2017 pa bi se spremenilo tudi koledarsko leto. Čeprav ste od 1. januarja 2016 do 31. oktobra 2016 prejeli plačo za deset mesecev, se ta plača za izračun pokojninske osnove ne more upoštevati, ker gre za plačo iz koledarskega leta, v katerem uveljavljate ponovno izplačilo pokojnine, zato do ponovne odmere pokojnine niste upravičeni.

Od kdaj dalje mi pripada ponovna odmera pokojnine?

Ponovna odmera pokojnine vam pripada od naslednjega dne po vložitvi zahteve, vendar največ od naslednjega dne po prenehanju ponovnega zavarovanja, zato je pomembno, da zahtevo za ponovno odmero pokojnine vložite pred prenehanjem opravljanja dela ali dejavnosti ter hkrati priložite tudi dokazilo o prenehanju opravljanja dela ali dejavnosti.

Kje vložiti vlogo?

Zahtevo za izplačilo 20 % pokojnine vložite pri zavodu:

 

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji
Izdelava: MMstudio