Slika družine

Nove razbremenitve

Pri obravnavi zavarovancev z boleznimi mišičnoskeletnega sistema je treba nadomestiti razbremenitve pri delu, ki smo jih navajali do sedaj:

1. Neustrezno:  

  •  izmenoma stoje in sede;  
  • deloma stoje in sede;

2. Ustrezno z razširjenim besedilom razbremenitev:
a)

  • delo, pri katerem ima možnost, da sede; 
  • občasno sedeče delo, v preostalem delovnem času ….…; 
  • pretežno sedeče delo, v preostalem delovnem času …….; 
  • sedeče delo;

b)

  • delo, ki ga opravlja vsaj eno tretjino delovnega časa sede fiziološko (vsaj 160     minut);
  • delo, ki ga opravlja vsaj polovico delovnega časa sede fiziološko (vsaj 240 minut);
  • delo, ki ga opravlja vsaj dve tretjini delovnega časa sede fiziološko (vsaj 320 minut);
  • delo, ki ga opravlja samo sede;


c)

pri podaji razbremenitev ročnega premeščanja bremen je treba upoštevati Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri rizičnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), ki govori o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za ročno premeščanje bremen, kadar za delavce obstaja predvsem nevarnost poškodbe hrbta.

 

Viri: 
3. seja razširjenega kolegija direktorja Sektorja za izvedenstvo 4. marec 2021
Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri rizičnem premeščanju bremen (uradni list RS, št. 56/99 in 64/01)

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio