Slika družine

Od kdaj pripada dodatek za pomoč in postrežbo in od kdaj se izplačuje?

1. Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo pripada od dneva nastanka potrebe, če je bila potreba ugotovljena po vložitvi zahteve za priznanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo.

Primer:

Vložitev zahteve 8. novembra 2018, v postopku se ugotovi, da je potreba po pomoči in postrežbi nastala 8. decembra 2018. V tem primeru se dodatek za pomoč in postrežbo izplačuje od 8. decembra 2018. 

 

2. Če je bila potreba ugotovljena pred vložitvijo zahteve, se dodatek za pomoč in postrežbo izplača največ od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in še za šest mesecev nazaj.

Primer:

Vložitev zahteve 8. novembra 2018, v postopku se ugotovi, da je potreba po pomoči in postrežbi nastala 8. septembra 2018. V tem primeru se dodatek za pomoč in postrežbo izplačuje od 8. septembra 2018. 

 

Primer:

Vložitev zahteve 8. novembra 2018, v postopku se ugotovi, da je potreba po pomoči in postrežbi nastala 8. marca 2018. V tem primeru se dodatek za pomoč in postrežbo izplačuje od 1. junija 2018, to je od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in še za šest mesecev nazaj.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio