Slika družine

Predčasna pokojnina

Kdaj se lahko predčasno upokojim?

Če ste dopolnili starost 60 let in hkrati 40 let pokojninske dobe, ki ne predstavlja v celoti pokojninske dobe brez dokupa.

 

Pogoji za pridobitev pravice so za žensko in moškega enaki.

 

Starostna meja 60 let za pridobitev predčasne pokojnine se ne more znižati na nobeni podlagi, ki velja za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

 

V nadaljevanju podajamo odgovore na vprašanja:

Kako se določi višina predčasne pokojnine?
Ali sem upravičen do dodatnega odmernega odstotka za otroke?
Zakaj odložiti predčasno upokojitev?
Ali sem z izpolnitvijo pogojev za starostno pokojnino v času uživanja delne pokojnine ali ponovne vključitve v obvezno zavarovanje upravičen do odstotnega povečanja ali do ponovne odmere že odmerjene predčasne pokojnine?
Če ne izpolnim pogojev za starostno pokojnino, kakšna je potem odmera predčasne pokojnine?
Če v času ponovnega zavarovanja ne izpolnim pogojev za starostno pokojnino, kako se potem izračuna zmanjšanje pri ponovni odmeri predčasne pokojnine?

 

Kako se določi višina predčasne pokojnine?

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove na enak način kot starostna pokojnina.

 

Tako odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let zmanjša za 0,3 odstotka.​

 

Zmanjšanje pokojnine ne sme znašati več kot znaša zmanjšanje za pet let manjkajoče starosti, to je 18 odstotkov.

 

Zmanjšanje pokojnine je trajno. Kasnejša dopolnitev starosti, predpisane za pridobitev pravice do starostne pokojnine, na pridobljeno pravico nima vpliva.

 

Uživalec predčasne pokojnine ni upravičen do izplačila zagotovljene pokojnine.

 

Ali sem upravičen do dodatnega odmernega odstotka za otroke?

Odstotek odmere predčasne pokojnine se lahko poveča zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki je državljan Evropske unije in za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, za 1,36 odstotka, vendar največ do višine 4,08 odstotkov. Več o odmernem odstotku.

 

Zakaj odložiti predčasno upokojitev?

Predčasna pokojnina je trajno nižja za ustrezen odstotek zaradi neizpolnitve pogoja 40 let pokojninske dobe brez dokupa pri najnižji starosti ali zaradi neizpolnitve pogojev pokojninske dobe brez dokupa pri višji starosti (38 let pokojninske dobe brez dokupa z znižanjem starostne meje 65 let) oziroma neizpolnitve pogoja starosti 65 let in 15 let zavarovalne dobe.

 

Če izpolnite pogoje za predčasno pokojnino in ostanete še nadalje v obveznem zavarovanju s polnim delovnim ali zavarovalnim časom, lahko ob dopolnitvi 40 let pokojninske dobe brez dokupa ali 38 let pokojninske dobe brez dokupa z znižanjem starostne meje oziroma starosti 65 let izpolnite pogoje za starostno pokojnino in uveljavite 40 odstotkov starostne pokojnine ali pa starostno pokojnino, ki je ugodnejša od predčasne pokojnine.

Poleg tega boste upravičeni tudi do ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa.

 

Če se namesto izplačila 20 odstotkov predčasne pokojnine, ki vam je bil priznan do 31. 12. 2019, odločite, da boste ostali v obveznem zavarovanju s sorazmernim delom polnega delovnega ali zavarovalnega časa in uživali delno pokojnino, boste ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino upravičeni do starostne pokojnine.

 

V skladu z določbami ZPIZ-2G kljub temu, da ste po izpolnitvi pogojev za predčasno pokojnino ostali v obveznem zavarovanju za polni delovni oziroma zavarovalni čas, niste upravičeni do 20 odstotkov predčasne pokojnine, če ste pogoje za predčasno pokojnino izpolnili od vključno 1. 1. 2020 dalje. (40 odstotkov starostne pokojnine)

 

Ali sem z izpolnitvijo pogojev za starostno pokojnino v času uživanja delne pokojnine ali ponovne vključitve v obvezno zavarovanje upravičen do odstotnega povečanja ali do ponovne odmere že odmerjene predčasne pokojnine?

Odstotnega povečanja ali ponovne odmere že odmerjene predčasne pokojnine ni mogoče opraviti, ker ste že izpolnili pogoje za starostno pokojnino. Starostna pokojnina se odmeri kot prva odmera na dan uveljavitve.

 

Če ne izpolnim pogojev za starostno pokojnino, kakšna je potem odmera predčasne pokojnine?

Če niste izpolnili pogojev za starostno pokojnino in ob prenehanju obveznega zavarovanja še vedno izpolnjujete pogoje le za predčasno pokojnino, se odmerjena predčasna pokojnina odstotno poveča glede na skupno dopolnjeno pokojninsko dobo in starost na dan uveljavitve predčasne pokojnine. Višina zmanjšanja predčasne pokojnine se določi upoštevaje število manjkajočih mesecev do dopolnitve starosti 65 let.

 

Če v času ponovnega zavarovanja ne izpolnim pogojev za starostno pokojnino, kako se potem izračuna zmanjšanje pri ponovni odmeri predčasne pokojnine?

Če niste izpolnili pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, se ob prenehanju ponovnega zavarovanja pri ponovni odmeri ali odstotnem povečanju predčasne pokojnine manjkajoča starost ob prvem priznanju pravice do predčasne pokojnine zmanjša za toliko mesecev, kot znaša pokojninska doba, dopolnjena v času ponovnega zavarovanja.

 

Način pridobitve informativnega izračuna predčasne pokojnine, postopek pred zaključkom dela ter vložitev vloge so enaki kot pri uveljavljanju pravice do starostne pokojnine.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio