Slika družine

Znižanje starostne meje

Pravico do starostne pokojnine lahko pridobite tudi pri nižji starosti:

 • zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije (en otrok - šest mesecev, dva otroka - 16 mesecev, trije otroci - 26 mesecev, štirje otroci - 36 mesecev, pet otrok in več - 48 mesecev)

Znižanje lahko uveljavite od starosti 60 let, če imate dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa že pred starostjo 60 let, vendar največ do 58. leta starosti za moškega in do 56. leta starosti za žensko.

 

Prav tako lahko uveljavite znižanje od starosti 65 let, če imate dopolnjenih 38 let pokojninske dobe brez dokupa, vendar največ do 61. leta starosti.

 

Več o tem

 

 • zaradi služenja obveznega vojaškega roka, za dve tretjini dejanskega trajanja; to znižanje velja le za moške

 

Znižanje lahko uveljavite od starosti 60 let, če imate dopolnjenih 40 let pokojninske dobe brez dokupa že pred starostjo 60 let, vendar največ do 58. leta starosti.

 

Pod pogojem, da imate dopolnjenih 38 let pokojninske dobe brez dokupa, se na tej podlagi lahko zniža tudi starostna meja 65 let, vendar največ do 63. leta starosti.

 

Več o tem

 

 • zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti

 

Če ste 40 let pokojninske dobe brez dokupa dopolnili že pred starostjo 60 let, lahko znižanje uveljavite od starosti 60 let, vendar največ do 58. leta starosti moški in do 57. leta starosti ženske.

 

Več o tem

 

 • zaradi dela na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem

To znižanje, ki nima spodnje meje, uveljavite, če imate:

 • 40 let pokojninske dobe brez dokupa, dopolnjenih pred starostjo 60 let, ali
 • 15 let zavarovalne dobe pred starostjo 65 let.

 

Več o tem

 

 • zaradi osebnih okoliščin, pogojenih z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile te osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, kasneje pa do prištete dobe

 

To znižanje uveljavite, če imate:

 • 40 let pokojninske dobe brez dokupa, dopolnjenih pred starostjo 60 let, ali
 • 15 let zavarovalne dobe pred starostjo 65 let.

 

Več o tem

Znižanje starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine lahko uveljavljate tudi na več podlagah:

 • če ste 40 let pokojninske dobe brez dokupa dopolnili pred starostjo 60 let in imate več podlag za znižanje starosti, se znižanje upošteva na sledeči način:

ženskam (starost 60 let se zniža največ do 57. leta starosti)

 • najprej zaradi skrbi za otroke,
 • nato pa še zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred 18. letom starosti;

 

moškim (starost 60 let se zniža največ do 58. leta starosti)

 • najprej zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred 18. letom starosti,
 • nato zaradi skrbi za otroke,
 • nazadnje zaradi služenja obveznega vojaškega roka.

 

Več o tem

 

 • če ste 38 let pokojninske dobe brez dokupa dopolnili pred starostjo 65 let in imate več podlag za znižanje starosti (moški), se znižanje upošteva na sledeči način:

 

ženskam se zaradi skrbi za otroke starost 65 let zniža največ do 61. leta starosti.  

 

moškim se starost 65 let zniža največ do 63. leta starosti:

 • najprej zaradi skrbi za otroke,
 • nato zaradi služenja obveznega vojaškega roka.

 

Več o tem

 

 • Če imate zavarovalno dobo s povečanjem ali prišteto dobo na podlagi osebnih okoliščin, se najprej opravi to znižanje starosti.

 

Sledijo znižanja starosti na drugih podlagah (zaradi skrbi za otroke, obveznega služenja vojaškega roka oziroma vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti), vendar pa ne pod najnižje možne starosti, predpisane za posamezno od njih.

 

To pomeni, da se lahko že s prvo od možnih podlag za znižanje starostne meje ta zniža toliko, da na podlagi drugih znižanje ni več možno.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio