Slika družine

Uveljavljanje pravic

Pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so neodtujljive osebne pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati.

 

Te pravice ne zastarajo in jih ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti, razen v primerih, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

 

 Več o postopku za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 

Zavod je pri izvajanju svojega poslanstva razvojno usmerjen v zagotavljanje kakovostnega, učinkovitega, gospodarnega in prijaznega sistema uresničevanja pravic za primer starosti, invalidnosti, smrti in drugih rizikov, določenih z zakonom, ter njihovega varstva. Področja delovanja zavoda smo razdelili na naslednje sklope:

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio