Slika družine

Ponovni vstop v zavarovanje za polni delovni čas (posebni predpisi)

Takšne pravice ne more uveljaviti uživalec pokojnine, ki je bil upokojen po posebnih predpisih, na primer po Zakonu o policiji oz. po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. Le v primeru, da bo tak zavarovanec tekom ponovnega zavarovanja izpolnil pogoje po splošnih predpisih, to je po ZPIZ-2, lahko od takrat dalje zahteva izplačilo 40 % pokojnine po splošnih predpisih. Po prenehanju ponovnega zavarovanja je upravičen do izplačila usklajene pokojnine po posebnem predpisu ali do odmere pokojnine po ZPIZ-2.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio