Slika družine

Delo, ki vpliva na pokojnino

Ponovni vstop v zavarovanje za polni delovni čas (reaktivacija) in izplačilo 40 % starostne pokojnine

Kdo lahko znova vstopi v zavarovanje in pridobi pravico do izplačila 40 % pokojnine?

V ponovno zavarovanje za polni delovni čas lahko vstopite in pridobite pravico do izplačila 40 % pokojnine, če ste uživalec starostne pokojnine po splošnih predpisih in v Republiki Sloveniji znova začnete delati oziroma opravljati dejavnost kot:

  • delavec na podlagi delovnega razmerja,
  • samozaposlena oseba,
  • družbenik gospodarske družbe, ustanovitelj zavoda ali zadruge, če ste v družbi, zavodu ali zadrugi hkrati tudi poslovodna oseba,
  • kmet – če vaši skupni dohodki na kmetiji presegajo dohodkovni cenzus in še niste dopolnili 63 let.

S tem pridobite lastnost zavarovanca, pokojnina, ki vam je bila priznana s pravnomočno odločbo, pa se vam preneha izplačevati z dnem pridobitve lastnosti zavarovanca (z dnem ponovnega vstopa na trg dela).

 

O ponovnem vstopu v zavarovanje za polni delovni čas morate obvestiti zavod, saj v tem času niste upravičeni do izplačila pokojnine, lahko pa uveljavite izplačilo 40 % že uveljavljene pokojnine.

 

Podrobneje o tem

Ponovni vstop v zavarovanje za manj kot polni delovni čas (reaktivacija) in pridobitev sorazmernega dela pokojnine

Kdo lahko znova vstopi v zavarovanje?

V zavarovanje lahko znova vstopite, če ste uživalec starostne, predčasne ali vdovske pokojnine in v Republiki Sloveniji spet začnete delati oziroma opravljati dejavnost z manj kot polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom kot:

  • delavec na podlagi delovnega razmerja,
  • samozaposlena oseba,
  • družbenik gospodarske družbe, ustanovitelj zavoda ali zadruge, če ste v družbi, zavodu ali zadrugi hkrati tudi poslovodna oseba,
  • kmet – če vaši skupni dohodki na kmetiji presegajo dohodkovni cenzus in še niste dopolnili 63 let.

Podrobneje o tem

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio