Slika družine

Önfoglakoztatott személyek

Önfoglalkoztatott személyként kötelező biztosítással kell, hogy rendelkezzenek:

  • magánvállalkozók ( a Szlovén Köztársaságban önálló haszonszerző tevékenységet folytató személyek),
  • fizikai személyek, akik önállóan szakmai tevékenységet végeznek például ügyvédek, magánorvosok, nyomozók…(a Szlovén Köztársaságban egyén önálló engedélyezett tevékenységet végző személyek)
  • személyek, akik külföldön önálló tevékenységet folytatók névjegyzéskében szerepelnek és esetükben az Európai Unió szabályozása értelmében a Szlovén Köztársaság törvényi szabályozása érvényes (önfoglalkoztatás, amely egyéb EU tagországban került bejegyzésre).

 

Az önfoglalkoztatott személyek teljes biztosítási időre kötnek biztosítást, hacsak erről a törvény máshogy nem rendelkezik.

 

Amennyiben a Szlovén Köztársaságban önfoglalkoztatottként külföldiek regisztrálnak – a harmadik országok állampolgárai, akiknek egységes vagy egyéb előírt engedélyhez van szükségük a munkavégzéshez azzal  a nappal kötik meg a kötelező biztosítást, amikor a már regisztrált tevékenység mellett megkapják az egyéges vagy egyéb munkaengedélyt. A tevékenységet csak ezen a napon kezdhetik el. Amennyiben a tevékenység regisztrálásakor már van egységes vagy egyéb munkaengedélyük, a kötelező biztosítási rendszerbe a tevékenység regisztrálásának napján lépnek be.

 

Az önfoglakoztatott személyek egy bejelentéssel mind a négy kötelező társadalombiztosítást megszerzik:

  • nyugdíj- és rokkantbiztosítás,
  • egészségügyi biztosítás,
  • munkanélküli biztosítási,
  • szülői felügyeleti biztosítás.

 

A kötelező biztosítás bejelentésére maguk a biztosítottak kötelezettek.

 

A bejelentés folyamata: A bejelentésre kötelezettek a bejelentéseket/kijelentéseket, illetve a biztosítás módosításait minden kötelező biztosítás esetében elektronikai formában az állami vállalkozási portálon SPOT (e-VEM)keresztül kötelesek elvégezni.

 

Az önfoglalkoztatott személyek, akik külföldön a megfelelő tevékenységi regiszterben szerepelnek és összhangban az Európai Unió szabályozásával esetükben a Szlovén Köztársaság törvényei érvényesek, a Szlovén Egészségügyi Biztosítóintézet be/kijelentési szolgálatánál kötelesek bejelentkezni.  

 

Biztosításbejelentési határidők

 

Az önfoglalkoztatott személyek a feltételek teljesítésétől számított nyolc napon belül kötelezettek bejelentkezni a kötelező biztosítási rendszerbe. A kijelentkezést a feltételek megszűnése utáni nyolc napon belül kötelezettek megtenni. Azonos határidő érvényes az adatmódosításra is.

Járulékfizetés

A négy kötelező társadalombiztosítás típusai és szintjei

Járulék típusa

Szint

Kötelezett

Nyugdíj- és rokkantbiztosítás - biztosított járuléka

15,5 %

Biztosított

Nyugdíj- és rokkantbiztosítás - munkadó járuléka

8,85 %

Biztosított

Egészségügyi biztosítás - biztosított járuléka

6,36 %

Biztosított

Egészségügyi biztosítás - munkadó járuléka

6,56 %

Biztosított

Egészségügyi biztosítás – munkahelyi sérülés járuléka

0,53 %

Biztosított

Szülői felügyelet biztosítása- biztosított járuléka

0,10 %

Biztosított

Szülői felügyelet biztosítása- munkadó járuléka

0,10 %

Biztosított

Munkanélküli biztosítás- biztosított járuléka

0,14 %

Biztosított

Munkanélküli biztosítás- munkadó járuléka

0,06 %

Biztosított

A járulékfizetés kötelezettje

A biztosított  járulékfizetésének kötelezettje maga a biztosított, a munkaadó járulékfizetésének kötelezettje a biztosított, kivéve amikor a munkaadó járulékfizetésének kötelezettje a pótlék kifizetője.

 

A járulékok elszámolási és kifizetési alapja

A járulékfizetés alapja a biztosítási alap. A biztosítási alap a biztosított által elért profit, amely a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján kerül meghatározásra. A profit kiszámolásában nem kerülnek figyelembe a kötelező társadalombiztosítási rendszerbe befizetett járulékok, illetve a havi szinten számított adóalap csökkentések és növelések sem. Az önfoglakoztatott személyek esetében a fent leírt profit összege 25 százalékkal csökkenteni kell. 

 

Az önfoglakoztatott személyek legkisebb járulékfizetési alapja a Szlovén Köztársaságban munkaviszonyban állók átlagos évi bérének 60 százaléka havi szintre számítva. 

 

A legmagasabb járulékfizetési alap a Szlovén Köztársaságban munkaviszonyban állók átlagos évi bérének 3,5 szerese havi szintre számítva ( a Szlovén Köztársaságban munkaviszonyban állók utolsó ismert évi átlagos bérének 350 százaléka)


A járulék elszámolási és kifizetési űrlapok a A járulékelszámolási űrlapok szabályzatában kerültek meghatározásra, az adóeljárási szabályozás alapján. 2017 januárjától a z adószerv előre kitölti a járulékelszámolási nyomtatványt (POPSV) és ezt a folyó hó 10. napjáig az előző hónapra közvetíti a kötelezettnek az eDavki portálon keresztül. Amennyiben az adószerv által bevitt adatok nem helyesek/ teljesek, illetve az adószerv ezeket nem közvetítette, a kötelezett saját maga köteles közvetíteni az elszámolási űrlapot a folyó hó 15. napjáig az előző hónapra.

 

Az előző hónappra elszámolt járulékokat legkésőbb a folyó hónap 20. napjáig kell befizetni.

 

Az önfoglalkoztatott személyek járulékfizetéseivel kapcsolatos magyarázatok az SZK Pénzügyi Igazgatóságának weblapján találhatók.  

 

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio