Slika družine

Parasztgazdák

A parasztgazda (a nyugdíj- és rokkantbiztosítást illetően) az a személy, aki az illetékes mezőgazdaságról szóló törvény értelmében a Szlovén Köztársaságban mezőgazdasági vagy mezőgazdasági és erdészeti, vagy kiegészítő mezőgazdasági tevékenységet folytat és egyben a parasztgazdaság hordozója, vagy tagja és állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovén Köztársaságban.    

 

A parasztgazda kötelező biztosítást köt, ha:

  • a munkaegészségügyi szakszolgálat egészségügyi megfelelősséget állapít meg 
  • nem része az oktatási rendszernek
  • nem haszonélvezője az idő előtti, öregségi, özvegyi vagy rokkantsági nyugdíjnak
  • a rendszerbe való belépéskor  a parasztgazdaság  mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelme a parasztgazdaság tagjára évi szinten legalább  4.894,06 eurót tesz ki.

 

A jövedelemfeltételt nem, de minden egyéb feltételt teljesítő parasztgazda önkéntesen léphet a kötelező biztosítás rendszerébe. 

 

A parasztgazdák általában teljes biztosítási időre kötnek biztosítást. 

 

Amennyiben valaki egyéb EU tagországban folytat mezőgazdasági tevékenységet és a 883/2004 Rendelet alapján a kötelező biztosításért a Szlovén köztársaság köteles gondoskodni, a személy önfoglalkoztatottként köt biztosítást.   

 

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio