Slika družine

Vezető tisztséget betöltő társasági tagok

Társasági tagként kötelező biztosítást kell, hogy kössenek:

 • azon személyek, akik a Szlovén Köztársaságban alapított gazdasági társaságok tagjai (korlátolt és korlátlan felelősségű gazdasági társaságok, betéti társaságok),
 • a Szlovén Köztársaságban alapított részvénytársaságok részvényesei,
 • az intézetek alapítói, valamint
 • a szövetkezetek alapítói

akik egyben vezetői tisztséget is betöltenek, amennyiben más alapon nem rendelkeznek kötelező biztosítással. 

 

A fent említett személyek általában teljes biztosítási időre kötnek biztosítást.

 

A társasági tag a Szlovén Köztársaságban érvényes munkaviszonyokról szóló törvényi szabályozással összhangban saját társaságában szerződéses munkaviszonyban is betöltheti a  vezetői tisztséget. Ebben az esetben elsőbbséget élvez a munkaviszony alapú kötelező biztosítás, amely szabályai a Munkaviszonyban álló dolgozó lap alatt olvashatók.

 

Amennyiben a Szlovén Köztársaságban vezetői tisztséget betöltő társasági tagként külföldiek – harmadik országok állampolgárai vannak bejegyezve, akik munkavégzéséhez egységes vagy egyéb előírt engedélyre van szükség, akkor a kötelező biztosítás a munkaengedély megszerzésének napjától érvényes. A társasági tagság és a vezetői tisztség bejegyzésének napjával azon külföldiek kötnek kötelező társadalombiztosítást, akik már a bejegyzés előtt is megfelelő ás érbvényes engedéllyel rendelkeztek.

 

A társasági tagok, akik egyben vezetői tisztséget töltenek be és 2018. január 21. után lépnek a kötelező biztosítási rendszerbe egy bejelentéssel három tökelező társadalombiztosítással rendelkeznek:

 • Nyugdíj- és rokkantbiztosítás,
 • Egészségügyi biztosítás,
 • Szülői felügyeleti biztosítás.

 

A biztosítás bejelentés kötelezettjei maguk a biztosítottak.

 

A bejelentés folyamata: A bejelentésre kötelezettek a bejelentéseket/kijelentéseket, illetve a biztosítás módosításait minden kötelező biztosítás esetében elektronikai formában az állami vállalkozási portálon SPOT (e-VEM)keresztül kötelesek elvégezni.

 

Biztosításbejelentési határidők:

A vezetői tisztséget is betöltő társasági tag  a feltételek teljesítéséntől számított nyolc napon belül maga köteles bejelentkezni a kötelező biztosítási rendszerbe. A feltételek megszűnése esetében nyolc napon belül köteles kijelentkezni a rendszerből. Azonos határidőben köteles jelenteni az adatváltozást is.

Járulékfizetés

Járuléktípusok és szintek mindhárom kötelező biztosítás esetében

Járuléktípus

Szint

Kötelezett

Nyugdíj- és rokkantbiztosítás - biztosított járuléka

15,5 %

Biztosított

Nyugdíj- és rokkantbiztosítás - munkadó járuléka

8,85 %

Biztosított

Egészségügyi biztosítás - biztosított járuléka

6,36 %

Biztosított

Egészségügyi biztosítás - munkadó járuléka

6,56 %

Biztosított

Egészségügyi biztosítás – munkahelyi sérülés járuléka

0,53 %

Biztosított

Szülői felügyelet biztosítása- biztosított járuléka

0,10 %

Biztosított

Szülői felügyelet biztosítása- munkadó járuléka

0,10 %

Biztosított

A járulékfizetés kötelezettje

 • A biztosított  járulékfizetésének kötelezettje maga a biztosított,
 • a munkaadó járulékfizetésének kötelezettje a biztosított, kivéve amikor a munkaadó járulékfizetésének kötelezettje a pótlék kifizetője.

A járulékok elszámolási és kifizetési alapja

A járulékfizetés alapja a biztosítási alap. A biztosítási alap a biztosított által elért profit, amely a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján kerül meghatározásra. A profit kiszámolásában nem kerülnek figyelembe a kötelező társadalombiztosítási rendszerbe befizetett járulékok, illetve a havi szinten számított adóalap csökkentések és növelések sem. Az önfoglakoztatott személyek esetében a fent leírt profit összege 25 százalékkal csökkenteni kell. 

 

Az átmeneti időszak utáni legalacsonyabb alap a Szlovén Köztérsaságban átlagos évi bérének 90 százaléka havi szintre vetítve, amennyiben a vezetői tisztéget betöltő társasági tag haszna nem lépi túl a Szlovén Köztérsaság évi átlagos évi bérének 90 százalékát.

 

A járulékfizetés kötelezettje

 • A biztosított  járulékfizetésének kötelezettje maga a biztosított,
 • a munkaadó járulékfizetésének kötelezettje a biztosított, kivéve amikor a munkaadó járulékfizetésének kötelezettje a pótlék kifizetője.

 

A járulékok elszámolási és kifizetési alapja

A járulékfizetés alapja a biztosítási alap. A biztosítási alap a biztosított által elért profit, amely a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján kerül meghatározásra. A profit kiszámolásában nem kerülnek figyelembe a kötelező társadalombiztosítási rendszerbe befizetett járulékok, illetve a havi szinten számított adóalap csökkentések és növelések sem. Az önfoglakoztatott személyek esetében a fent leírt profit összege 25 százalékkal csökkenteni kell. 

 

Az átmeneti időszak utáni legalacsonyabb alap a Szlovén Köztérsaságban átlagos évi bérének 90 százaléka havi szintre vetítve, amennyiben a vezetői tisztéget betöltő társasági tag haszna nem lépi túl a Szlovén Köztérsaság évi átlagos évi bérének 90 százalékát.

 

A legmagasabb járulékfizetési alap a Szlovén Köztársaságban munkaviszonyban állók átlagos évi bérének 3,5 szerese havi szintre számítva ( a Szlovén Köztársaságban munkaviszonyban állók utolsó ismert évi átlagos bérének 350 százaléka).

 

A járulék elszámolási és kifizetési űrlapok a A járulékelszámolási űrlapok szabályzatában kerültek meghatározásra az adóeljárási szabályozás alapján. 2017 januárjától az adószerv előre kitölti a járulékelszámolási nyomtatványt (POPSV) és ezt a folyó hó 10. napjáig az előző hónapra közvetíti a kötelezettnek a az eDavki portálon keresztül. Amennyiben az adószerv által bevitt adatok nem helyesek/ teljesek, illetve az adószerv ezeket nem közvetítette, a kötelezett saját maga köteles közvetíteni az elszámolási űrlapot a folyó hó 15. napjáig az előző hónapra.

 

Az előző hónappra elszámolt járulékokat legkésőbb a folyó hónap 20. napjáig kell befizetni.

 

A vezető tisztséget betöltő társasági tagok járulékfizetéseivel kapcsolatos magyarázatok az SZK Pénzügyi Igazgatóságának weblapján találhatók.

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio