Slika družine

Önkéntes belépés a kötelező nyugdíj- és rokkantbiztosításba

Ki léphet be önkéntesen a kötelező biztosításba

A kötelező nyugdíj- és rokkantbiztosításba önkéntesen beléphetnek:

(1) a Szlovén Köztársaságban állandó lakhellyel rendelkező személyek, akik betöltötték a 15 életévüket és nem tesznek eleget a kötelező nyugdíj- és rokkantbiztosítási rendszerbe való belépés feltételeinek 

(2) a Szlovén Köztársaság állampolgárai, akik külföldön állnak munkaviszonyban:

  • ha közvetlenül külföldre való távozásuk előtt biztosítással rendelkeztek a Szlovén köztársaság területén vagy
  • vagy külföldre való távozásuk előtt állandó, lakhellyel rendelkeztek a Szlovén Köztársaságban és a szóban forgó időszakban nem rendelkeztek biztosítással a külföldi munkaadónál vagy
  • kötelezően biztosítottak, de az országon kívül nem élhetnek jogaikkal;

(3) rövidebb munkaidőben munkaviszonyban álló személyek a teljes munkaidő biztosításáig;

(4) családi vagy özvegyi nyugdíj haszonélvezői, akik állandó lakhellyel rendelkeznek a Szlovén Köztársaságban, valamint a foglakozási nyugdíj haszonélvezői a kötelező biztosítás jogérvényesítéséig (tekintet nélkül az állandó lakhelyre);

(5) mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozó személyek, akik nem tesznek eleget a kötelező biztosítás feltételeinek, valamint a halászok, akik nem tesznek eleget a kötelező biztosítás jövedelemfeltételeinek -  az említett személyek önkéntesen léphetnek be a kötelező biztosításba a rövidebb munkaidős biztosítás teljes időig való kitöltése erejéig is;

(6) a parasztgazdaság átadói, akik az átadásért az agrárpolitika címén járadékot kapnak, amennyiben nem haszonélvezői a kötelező biztosításból származó nyugdíjnak.   

 

Az önkéntes biztosítás kötése csak a Nyugdíj- és rokkantásági biztosítás esetében lehetséges.   

 

A rendszerbe való belépés kötelezettjei maguk a Biztosítottak. 

 

A biztosítás bejelentésének határideje: mivel a biztosításba való belépés önkéntes és a biztosításkötés nem kötelező a bejelentkezést a biztosítás kezdésének napjával szükséges elvégezni, illetve legfeljebb 30 napra visszamenőleg, amennyiben az említett legfeljebb 30 napban a személy nem rendelkezett kötelező biztosítással más alapon, hacsak a törvény nem rendelkezik máshogyan.     

 

A biztosításból való kijelentkezés határideje nyolc nap a feltételek teljesítésének megszűnésétől. Amennyiben a feltételek még fennállnak és a Biztosított ki szeretne lépni a rendszerből, a biztosítás megszűnésének dátuma legfeljebb nyolc nap lehet a kijelentkezés megadásának napjától.   

 

Bejelentkezés és kijelentkezés módja: a kötelezettek a bejelentkezéseket, kijelentkezéseket, illetve a módosításokat minden kötelező biztosítás esetében papírformában a Szlovén Egészségbiztosító Intézetnél kötelesek megtenni. 

Járulékfizetés

A nyugdíj- és rokkantbiztosítás járuléktípusai és szintjei:

  • a biztosított járuléka (az alap 15,5 százaléka)
  • a munkaadó járuléka (az alap 8,85 százaléka)

A járulékfizetés kötelezettje

a biztosított járulékfizetésének kötelezettje maga a Biztosított.

 

A járulék kifizetésének alapja:

A járulékfizetés alapja a havi szintre számított összegben van meghatározva, amely a Szlovén Köztársaság utolsó évi átlagfizetés legalább 60 százalékát teszi ki. Kivételt csak a Szlovén Köztársaságban foglalkozási nyugdíj haszonálvezői jelentik, az ő esetükben az alap alacsonyabb.       

 

Az önkéntes nyugdíj-és rokkantbiztosítás biztosítási alapjainak és járulékainak összegei az SZK Pénzügyi Igazgatóságának weblapján találhatók.  

 

Nyomtatványok és határidők:

2018 januárjától az adóhatóság előre kitölti a társadalombiztosítási járulékok elszámolási nyomtatványát és ezt közvetíti a kötelezettnek az eDavki portálon keresztül legkésőbb a folyó hó 10. napjáig az előző hónapra vonatkozóan. Amennyiben az adóhatóság által kitöltött nyomtatvány adatai nem helyesek/illetve teljesek, vagy az adóhatóság elmulasztotta a közvetítést, a kötelezett a megfelelő nyomtatványon ezt saját maga köteles megtenni a folyó hónap 15. napjáig az előző hónapot vonatkozóan.        

 

Az elszámolt járulékokat legkésőbb a folyó hónap 20. napján kell befizetni az előző hónapra vonatkozóan.

 

A járulékfizetéssel kapcsolatos részletes leírás a  SZK Pénzügyi Igazgatóságának weblapján találhatók.

 

FONTOS: A kötelező biztosításba önkéntesen jelentkező személyek a biztosítási időszakban kötelesek minden biztosítással kapcsolatos kötelezettséget, beleértve a járulékfizetést is, teljesíteni. Ha a járulékok nem kerülnek befizetésre a kijelentkezés visszamenőleg nem lehetséges, az illetékes adószerv ebben az esetben végrehajtási eljárást indít el.    

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio