Slika družine

Munkaviszonyban álló munkavállalók

Kötelező biztosítás érvényes a következő munkaviszonyban álló munkavállalók esetében: 

 • munkaviszonyban álló munkavállalók a Szlovén Köztársaság területén,
 • választott vagy kinevezett köztisztségviselők a törvényhozási, a végrehajtó és az igazságügyi szervekben, illetve a helyi önkormányzatok tisztségviselői, amennyiben bért kapnak a munkáért.
 • munkavállaók, akik a Szlovén Köztársaságban székhellyel rendelkező munkadónál állnak munkaviszonyban és külföldi munkára kerültek kiküldésre, ahol nem rendelkeznek kötelező biztosítással, amennyiben nemzetközi szerződés nem rendelkezik máshogyan.  
 • munkavállalók, akik a Szlovén köztársaság területén állnak munkaviszonyban nemzetközi szervezetnél vagy intézménynél, külföldi diplomáciai, vagy konzuli képviseletnél, ha nemzetközi szerződés, vagy szabály nem rendelkezik máshogyan.
 • személyek, akik külföldi székhelyű munkaadónál állnak munkaviszonyban, de az Európai unió szabályai szerint a Szlovén Köztársaság törvényi rendelkezései mérvadóak számukra.
 • munkaviszonyban álló személyek, akik jogi személyű munkaadónál is eleget tesznek a kötelező biztosítás feltételeinek, illetve a ZPIZ-2 törvény 16. cikkelye alapján is (társasági tagok – vezetői tisztség), de elsőbbséget élvez a munkaviszony alapú biztosítás (egyszemélyes társaságban a társasági tag munkaszerződése a vezetői tisztségre szól, a többszemélyes társaságban pedig egyéb munkákra is).       

 

A harmadik országok állampolgárai csak egységes vagy egyéb előírt engedéllyel vállalhatnak munkát a Szlovén Köztársaságban.

 

A munkaviszonyban álló dolgozók egy bejelentéssel mind a négy kötelező társadalombiztosítást megkötik:

 • nyugdíj- és rokkantbiztosítás,
 • egészségügyi biztosítás,
 • munkanélküli biztosítás,
 • szülői felügyelet biztosítása.

A biztosítás bejelentése

A munkaviszonyban álló dolgozókat a munkaadó köteles bejelenteni a biztosítási rendszerbe.

 

A bejelentés folyamata: A bejelentésre kötelezettek a bejelentéseket/kijelentéseket, illetve a biztosítás módosításait minden kötelező biztosítás esetében elektronikai formában az állami vállalkozási portálon SPOT (e-VEM)keresztül kötelesek elvégezni.  

 

A biztosítás bejelentésének határideje: A munkaadó a dolgozót a munkaszerződésben meghatározott munkaviszony első napján köteles bejelenteni a biztosításba. A dolgozónak a munkakezdés előtt rendelkeznie kell biztosítással.

Járulékok fizetése

A járulékok típusai és szintjei a négy kötelező biztosítás esetében

Járuléktípus

Szint

Kötelezett

Nyugdíj- és rokkantbiztosítás  - a biztosított járuléka

15,5 %

Biztosított

Nyugdíj- és rokkantbiztosítás - munkadó járuléka

8,85 %

Munkaadó

Egészségügyi biztosítás - biztosított járuléka

6,36 %

Biztosított

Egészségügyi biztosítás - munkadó járuléka

6,56 %

Munkaadó

Egészségügyi biztosítás – munkahelyi sérülés járuléka

0,53 %

Munkaadó

Szülői felügyelet biztosítása- biztosított járuléka

0,10 %

Biztosított

Szülői felügyelet biztosítása- munkadó járuléka

0,10 %

Munkaadó

Munkanélküli biztosítás- biztosított járuléka

0,14 %

Biztosított

Munkanélküli biztosítás- munkadó járuléka

0,06 %

Munkaadó

 

A járulékfizetés kötelezettje:

 • A biztosított járulékfizetésének kötelezettje maga a Biztosított, de a munkaviszonyban álló dolgozó nevében a járulékot a Munkaadó köteles elszámolni és befizetni,

 

A járulék elszámolásának és fizetésének alapja

 • A Szlovén Köztársaságban dolgozók, a külföldi munkaadóknál dolgozók: bér, illetve bérpótlék és minden egyéb a munkaviszonyból származó bevétel, beleértve a bonitásokat, illetve a munkával kapcsolatos pénzben, utalványban vagy természetben kifizetett költségtérítéseket.

 

A járulékfizetés elszámolási és fizetési űrlapjai, valamint az elszámolás és befizetés határidői az adózáseljárási szabályok határozzák meg.

 

Az adólevonási űrlapot (REK-1) a Munkaadó legkésőbb a bérkifizetés napján köteles közvetíteni az adóhatóságnak, az elszámolt járulékokat és adókat pedig a bérfifizetéstől számított öt napon belül köteles befizetni. 

 

Az alap adatainak bejjelentése 2017-től (REK űrlapok)

 

A Szlovén Köztársaság adóeljárási szabályozása alá tartozó adóköteles Munkaadók a munkaviszonyban álló dolgozók esetében az adólevonás elszámolásával egyetemben kötelesek közvetíteni az adatokat az alapokról, illetve ezen adatok változásait is.   

 

Részletesebb leírás – adatok az alapokról a Szlovén Köztársaság Pénzügyi Igazgatóságának weblapján találhatók.

Copyright 2019 ZPIZ - A nyugdíjért és rokkantsági nyugdíjért felelős intézet, Szlovénia, Kolodvorska 15, Ljubljana
Általános Használati Feltételek Személyes adatok
Készítette: MMstudio