Slika družine

Mesečna obvestila o nakazilih - spremembe

24.06.2011

SPREMEMBE PRI POŠILJANJU MESEČNIH OBVESTIL O NAKAZILIH  V LETU 2011

Svet Zavoda je na seji dne 9. junija 2011 sprejel sklep o spremembah rokov pošiljanja mesečnih obvestil o nakazilih uživalcem z bivališčem v Sloveniji, ki prejemajo pokojnino ali druge denarne dajatve na osebni bančni račun. Ti uživalci ne bodo več prejemali obvestil mesečno ob vsakem nakazilu, ampak le ob uskladitvi ali spremembi višine dajatve, izplačilu letnega dodatka in spremembi višine premije za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvestila bodo mesečno še vedno prejemali tisti uživalci, ki imajo na pokojnini odtegljaje iz naslova sodnih in davčnih izvršb ter administrativnih prepovedi.

V letu 2011 so predvidene le manjše spremembe. Letos bodo tako vsi uživalci še vedno mesečno prejemali obvestila do izplačila pokojnin za mesec september. Prvič pa večina uživalcev ne bo prejela obvestila o nakazilu za njihove oktobrske pokojnine, torej konec meseca oktobra. 

S takšnim načinom obveščanja o nakazilih se bo tudi Zavod približal praksi v ostalih evropskih državah, kjer uživalce obveščajo praviloma samo ob spremembah višine prejemkov.

Ob tem je potrebno poudariti, da nakazilo pokojnine ali druge dajatve na osebne račune ni odvisno od prejema obvestila o nakazilu, torej neprejem obvestila ne pomeni, da nakazilo ni bilo izvršeno.

Uživalci lahko priliv in stanje na svojih osebnih računih kadarkoli, torej tudi na dan valute izplačila, že sedaj preverijo na bančnih avtomatih ali preko sodobnih bančnih poti. O prilivu so obveščeni tudi preko bančnih izpiskov.

Izplačilo rednih mesečnih pokojnin je vedno zadnji delovni dan v mesecu, z izjemo v mesecu decembru, ko so pokojnine v soglasju s Svetom Zavoda praviloma izplačane že dan prej. (izplačilni dnevi)

Ker je z obvestili o nakazilu v posameznih trgovinah možno uveljavljati določene komercialne popuste, bo Zavod o spremenjenih rokih pošiljanja obvestil o nakazilu obvestil tudi Trgovinsko zbornico Slovenije.

O tej spremembi bodo uživalci od junija 2011 dalje obveščeni tudi preko zapisanih komentarjev na obvestilih o nakazilih.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio