Slika družine

Potrdilo, ki izkazuje, da je oseba živa

Posredovanje obrazca Potrdilo, ki izkazuje, da je oseba živa

 

Uživalci pokojninskih in invalidskih prejemkov, ki živijo v tujini, morajo zavodu enkrat letno posredovati potrdilo, ki izkazuje, da je oseba živa, ki mora biti potrjeno s strani pristojnega državnega ali upravnega organa države bivanja oziroma tujega pokojninskega zavoda.

 

S tem namenom zavod enkrat letno uživalcem, ki živijo v tujini in za katere zavodu podatkov ni uspelo pridobiti z elektronsko izmenjavo od nosilcev pokojninskega in invalidskega zavarovanja v tujini, na naslov bivališča pošlje obrazec Potrdilo, ki izkazuje, da je oseba živa, ki ga morajo uživalci v celoti izpolniti, ustrezno overiti in originalnega vrniti zavodu.

 

Zavod je v letu 2018 spremenil termin posredovanja obrazcev, in sicer se ti uživalcem posredujejo predvidoma v začetku oktobra. Uživalci pa jih morajo zavodu vrniti najkasneje do decembra istega koledarskega leta.

 

Če zavod potrjenega obrazca Potrdilo, ki izkazuje, da je oseba živa ne prejme pravočasno, mora do prejema zahtevanega obrazca začasno ustaviti izplačevanje prejemka.

 

Obrazec - Potrdilo, ki izkazuje, da je oseba živa (Obrazci se nahajajo pod kategorijo Nakazovanje pokojnin, točka b.)

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio