Potrdilo o živetju

Posredovanje obrazca "Potrdilo o živetju"

 

Uživalci pokojninskih in invalidskih prejemkov, ki živijo v tujini, morajo zavodu enkrat letno posredovati potrdilo o živetju, ki mora biti potrjeno s strani pristojnega državnega ali upravnega organa države bivanja oziroma tujega pokojninskega zavoda.

 

S tem namenom zavod enkrat letno uživalcem, ki živijo v tujini in za katere zavodu podatkov ni uspelo pridobiti z elektronsko izmenjavo od nosilcev pokojninskega in invalidskega zavarovanja v tujini, na naslov bivališča pošlje obrazec 'Potrdilo o živetju', ki ga morajo uživalci v celoti izpolniti, ustrezno overiti in originalnega vrniti zavodu.

 

Zavod je v letu 2018 spremenil termin posredovanja obrazcev, in sicer se ti uživalcem posredujejo predvidoma v začetku oktobra. Uživalci pa jih morajo zavodu vrniti najkasneje do decembra istega koledarskega leta.

 

Če zavod potrjenega obrazca 'Potrdilo o živetju' ne prejme pravočasno, mora do prejema zahtevanega obrazca začasno ustaviti izplačevanje prejemka.

 

Obrazci

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji
Izdelava: MMstudio