Slika družine

Mesečna obvestila o nakazilih

Pošiljanje mesečnih obvestil o nakazilih

 

Uživalci pokojninskih in invalidskih prejemkov s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se jim prejemki nakazujejo na bančne račune, od  oktobra 2011 dalje skladno s sklepi sveta zavoda praviloma ne prejemajo več mesečnih obvestil o nakazilu.

 

Zavod mesečno izjemoma še vedno pošilja obvestila o nakazilu le uživalcem, katerih prejemek je obremenjen z odtegljajem na podlagi izvršilnega naslova (sodnega ali davčnega sklepa o izvršbi) ali upravno izplačilne prepovedi. Od 1. 6. 2024 dalje pa enkrat letno vsem v mesecu uskladitve, če svet zavoda ne odloči drugače.

 

Ob tem je treba poudariti, da nakazilo pokojnine ali drugega prejemka na osebne račune ni odvisno od prejema obvestila o nakazilu; torej če uživalec obvestila ne prejme, ne pomeni, da nakazilo ni bilo izvršeno.

 

Hkrati uporabnike elektronskih storitev obveščamo, da je zavod za uživalce pokojninskih in invalidskih prejemkov pripravil možnost izpisa obvestila o nakazilu prejemkov prek portala Moj eZPIZ. Storitev je za uporabnika zelo enostavno zasnovana, saj uživalec na elektronski vlogi le izbere, za kateri mesec potrebuje obvestilo o nakazilu, vlogo elektronsko podpiše in odda. Sistem pripravi odgovor in ga uporabniku posreduje v njegov varen elektronski predal Moj eZPIZ. Uporabnik si tako lahko obvestilo o nakazilu shrani na svoj računalnik oziroma si ga po potrebi tudi natisne. Potrdila, izdana prek elektronske storitve, so digitalno podpisana s strani zavoda in imajo tako enako veljavo kot potrdila, ki jih zavod izdaja v papirnati obliki. Prav tako lahko uživalci koristijo tudi eVloge za VSE, preko katerih vam zavod omogoča preprosto pripravo in oddajo elektronskih vlog tudi, če nimate digitalnega potrdila

 

Arhiv:

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio