Slika družine

Notranja prijava po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri) k določenim ravnanjem in obveznostim v zvezi s prijavami kršitev ter zaščiti prijaviteljev zavezuje tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod). V kolikor sumite, da je v zavodu prišlo do kršitve predpisov, ki veljajo v RS, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj zavoda (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo. Prijavo lahko poda samo fizična oseba, ki je ali je bila z zavodom v delovnem ali drugem podobnem pravnem razmerju.

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev je urejena v  Pravilniku o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev št. 0071-5/2023 (01000) (v nadaljevanju: Pravilnik).

Za zaupnika znotraj zavoda je imenovana mag. Katja Kupljen Kozar. 

Kršitve lahko prijavite preko:

  • telefona: 070 645 341,
  • e-naslova: notranjaprijava@zpiz.si,
  • pošte: ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – v roke zaupniku za notranjo prijavo«,

ali pa se oglasite pri zaupniku osebno, po predhodnem dogovoru po zgoraj navedenem telefonu ali e-pošti.

Prijava se praviloma poda na obrazcu »Notranja prijava kršitve po ZZPri«.

Vodstvo zavoda zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti,  ne sme izvajati povračilnih ukrepov. Vašo prijavo bo neposredno prejel samo zaupnik in vaši podatki so znani le zaupniku.

Pomembni dokumenti:  

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio