Slika družine

Osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo (npr. delo po avtorskih, podjemnih in podobnih pogodbah, prokuristi idr.)

Za invalidnost in smrt, kot posledici poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, je obvezno zavarovana oseba, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravlja delo za plačilo, vendar pri opravljanju tega dela ni zavarovana kot družbenik-poslovodna oseba in tudi ni obvezno zavarovana na podlagi drugega pravnega razmerja.

 

Izplačevalec prejemka za delo v okviru drugega pravnega razmerja obračuna in plača prispevek delodajalca po stopnji 8,85 odstotka od bruto zneska izplačanega dohodka za to delo. Podrobnejša pojasnila o plačevanju prispevkov in obrazci za obračun teh prispevkov so dostopni na spletni strani Finančne uprave RS.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio