Slika družine

Digitalna odprema

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) je v želji, da bi vam nudil še dostopnejše in učinkovitejše storitve, razvil novo storitev Digitalna odprema, ki omogoča prejem zavodovih dokumentov (obvestil, potrdil …) v elektronski obliki (slika 1).

 

 Slika 1: Storitev Digitalna odprema

 

Storitev Digitalna odprema omogoča hitrejši in udobnejši prevzem zavodovih dokumentov, saj boste dokument, namesto v fizični obliki preko običajne pošte, prejeli v elektronski obliki in to takoj, ko bo pripravljen. Za aktiviranje te storitve potrebujemo vašo pisno privolitev, ki nam jo posredujte preko izjave (https://www.zpiz.si/wps/portal/HP/oddajaevlogjavno?sfVloga=020-27-1-J&sfJezik=SL&LANG=SL), vašo številko mobilnega telefona in vaš naslov elektronske  pošte, ki ju v postopku tudi preverimo.

S podpisom izjave dajete zavodu izrecno privolitev za obdelavo posredovane osebne mobilne številke in osebnega naslova elektronske pošte za namen varnega prevzema zavodovih dokumentov – izvedbo storitve Digitalna odprema in se strinjate, da vam zavod:

  • na posredovan elektronski naslov posreduje obvestilo o postopku varnega prevzema vaših dokumentov na spletu,
  • na posredovano mobilno številko preko SMS sporočila posreduje kodo za varen prevzem vaših dokumentov na spletu

ter potrdite, da ste seznanjeni, da:

  • lahko kadarkoli prekličete soglasje za obdelavo posredovanih osebnih podatkov - mobilne številke in elektronskega naslova (https://www.zpiz.si/wps/portal/HP/oddajaevlogjavno?sfVloga=020-28-1-J&sfJezik=SL),
  • bo zavod ta posredovana osebna podatka obdeloval izključno z namenom, za katerega sta bila posredovana, in sicer do preklica privolitve za ta namen obdelave,
  • zavod posredovane osebne podatke varuje ter zagotavlja in izvaja ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, in sicer s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in internim zavodovim Pravilnikom o varovanju osebnih in drugih varovanih podatkih, ki je dostopen na zavodovi spletni strani,
  • imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri nadzornem organu in sodnim varstvom pravic.

Zavod vam omogoča oddajo zahtev tudi na način, pri katerem se lahko identificirate z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu. Tako lahko preko storitve eVloge za VSE https://www.zpiz.si/wps/portal/HP/oddajaevlogjavno zahtevek z uporabo katerekoli zavodove vloge podate z vpisom vaše številke mobilnega telefona in vašega naslova elektronske pošte. Enako velja tudi ob oddaji zahteve v fizični obliki (poslane po pošti ali oddane v nabiralnik na lokaciji zavoda) ali oddaji zahteve na okencih na lokacijah zavoda.

 

Pomembno: uporaba storitve Digitalna odprema za vas pomeni, da boste od trenutka aktiviranja te storitve dalje, vso dokumentacijo, ki jo bo zavod kadarkoli in za katerikoli namen pripravil za vas, prejeli izključno v elektronski obliki. Zavod vam torej ne bo posredoval preko običajne (fizične) pošte nobenih dokumentov, namenjenim vam. Tako boste npr. prejeli potrdilo, s katerim oseba izkazuje, da je živa in si ga boste morali sami natisniti in ustrezno izpolniti, enako velja tudi za posredovanje izjave o višini tuje pokojnine ali pa za posredovanje kateregakoli drugega odgovora, ki vam ga bo zavod pripravil na vašo zahtevo.

 

Po prejemu dokumentov prične zavod postopek avtentikacije. Postopek preverjanja lahko poteka osebno preko telefonskega pogovora, lahko pa je avtomatičen, na podlagi prejetega pisnega soglasja. Po uspešno zaključeni avtentikaciji vam bodo dokumenti, ki jih bo za vas kadarkoli in v katerem koli postopku pripravil zavod, posredovani izključno na spodaj opisani način.

 

Postopek odpreme in prevzema dokumenta preko digitalne odpreme:

 

1. Na mobilno telefonsko številko prejmete SMS obvestilo, da ima zavod za vas odložen nov dokument. Primer vsebine takšnega sporočila je prikazan na sliki 2.

 

Slika 2: Primer SMS obvestila o odloženem dokumentu

2. S klikom na povezavo v SMS obvestilu boste preusmerjeni na spletno stran zavoda Digitalni prevzem dokumentov/preverjanje istovetnosti prejetih dokumentov in fizičnih prepisov (slika 3) kjer kliknete na ikono za Digitalni prevzem dokumentov. Do prevzema lahko dostopate tudi preko spletne strani zavoda, kjer med naborom elektronskih storitev izberete storitev Digitalni prevzem dokumentov/preverjanje istovetnosti prejetih dokumentov in fizičnih prepisov (slika 3).

 

 

 

Slika 3: Spletna stran za digitalni prevzem dokumentov

3. V ustrezna polja (VK in ID) vpišete podatke, ki ste jih prejeli v obvestilu na mobilni telefon ter dopišete naslov vaše elektronske pošte ali mobilne telefonske številke (slika 4). Številka mobilnega telefona oziroma naslov elektronske pošte morata biti enaki kot ste jih podali v zahtevi za aktiviranje storitve Digitalna odprema.

Slika 4: Spletni obrazec za vnos podatkov za digitalni prevzem dokumentov

4. Po uspešni oddaji zahtevanih podatkov dobite potrditev (slika 5).

Slika 5: Obvestilo o uspešno oddanem zahtevku

5. Na naslov elektronske pošte ali mobilne telefonske številke, ki ste jo vpisali, prejmete elektronsko sporočilo (ali SMS) Obvestilo – vpogled v dokumente preko spleta (slika 6).

   

Slika 6: Primer elektronskega sporočila za prevzem dokumentov

 

S klikom na povezavo v prejetem sporočilu (slika 6) dostopate do vašega dokumenta v elektronski obliki. Prevzeti dokument lahko po potrebi shranite ali natisnete.

Prav tako lahko dokument, ki ste ga enkrat že prevzeli (s ponovnim vnosom VK, ID in elektronskega naslova v spletni obrazec (slika 4) – korak pod točko 3), kadarkoli ponovno prevzamete.

 

 

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio