Slika družine

SPREMEMBA PRI POŠILJANJU MESEČNIH OBVESTIL O NAKAZILU ZA MESEC FEBRUAR 2013

27.02.2013

Zakon o uravnoteženju javnih financ nalaga proračunskim uporabnikom izvajanje varčevalnih ukrepov v smeri zniževanja stroškov.

Svet Zavoda je na svoji seji dne 18.2.2013 sprejel odločitev , da se tistim uživalcem, ki se jim v mesecu februarju 2013 spremeni višina dajatve zaradi uskladitve pokojnin od 1. januarja 2013 in pokojninske dajatve prejemajo na bančne račune, ne  posreduje obvestila o nakazilu za mesec februar 2013.

Obvestilo za mesec februar 2013 bodo prejeli tisti uživalci, katerih pokojninska oziroma invalidska dajatev je obremenjena z odtegljajem na podlagi izvršilnega naslova (kot je npr. administrativna prepoved, sodni sklep o izvršbi, davčni sklep o izvršbi na dolžnikove denarne prejemke), ter tisti uživalci, pri katerih se je spremenila višina dajatve, ki ni posledica februarske uskladitve pokojnin.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio