Slika družine

Nakazila

Republika Slovenija zagotavlja uživalcem pravic izplačevanje pokojnin in drugih prejemkov iz obveznega zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

 

Pooblastila za izvedbo nakazil ima na podlagi zakona zavod, ki ob tem:

 

  • izvršuje posamične akte o priznanju ali ukinitvi prejemkov in vseh kasneje nastalih sprememb pri pripravi podatkov tako za izvedbo rednih mesečnih izplačil v bodoče kot za izvedbo izplačil pripadajočih zapadlih denarnih prejemkov za nazaj oziroma za izvedbo obračuna preplačila,
  • vodi evidenco podatkov in skrbi za pravilen obračun akontacije dohodnine od pokojninskih in drugih prejemkov,
  • nadzoruje pravilnost, pravočasnost in varnost nakazovanja denarnih prejemkov prek plačilnih sistemov,
  • preverja upravičenost do nadaljnjega izplačevanja pokojninskih in invalidskih prejemkov s potrdili o šolanju, potrdili, ki izkazujejo, da je oseba živa ter obvestili o smrti in drugimi dokazili,
  • ureja pravilnost prijav za uživalce pokojninskih in invalidskih prejemkov v obvezno zdravstveno zavarovanje in odjav iz zavarovanja ter zagotavlja obračun prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje v skladu s predpisi,
  • izvršuje davčne in sodne sklepe ter administrativne prepovedi,
  • podaja splošne in konkretne informacije upokojencem s področja nakazovanja pokojnin in drugih prejemkov ter s področja odtegovanja od pokojnin,
  • strokovno pomaga uživalcem pokojninskih in drugih prejemkov ter zunanjim institucijam v zvezi z izplačevanjem teh prejemkov.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio