Slika družine

Sprememba podatkov za nakazilo ali sprememba bivališča

Sprememba podatkov za nakazilo na drug bančni račun oziroma sprememba bivališča

 

Če želi uživalec pokojninske in/ali invalidske prejemke prejemati na nov bančni račun, mora zavodu pisno sporočiti osebne identifikacijske podatke ter točne podatke o novem bančnem računu z nazivom in naslovom banke. Zahtevek mora lastnoročno podpisati uživalec oziroma njegov zakoniti zastopnik v primeru, da gre za mladoletno osebo, ali skrbnik oziroma pooblaščenec.

 

Primer strukture bančnega računa za Republiko Slovenijo:        

/cms/userfiles/image/RAUN_1~1.JPG

 

Spremembo lahko uživalec vloži pisno po pošti, osebno na vseh območnih enotah, izpostavah in na sedežu zavoda v Ljubljani, prek portala Moj eZPIZ, storitve eVloga za VSE ali po elektronski pošti na naslov: informacije@zpiz.si, kjer mora biti zahtevek pripet v prilogi in na njem razviden lastnoročni podpis prejemnika.

 

Uživalec lahko nove podatke sporoči v pisni obliki; v ta namen lahko izpolni za to pripravljen obrazec:

 

 

Če zavod pisno zahtevo po spremembi prejme do petega dne v mesecu, je sprememba realizirana za tekoči mesec, v nasprotnem primeru je sprememba lahko realizirana v naslednjem mesecu.

 

Spremembe, vezane na bivališče v Republiki Sloveniji, mora uživalec najprej urediti na Upravni enoti. V nasprotnem primeru zavod spremembe ne bo upošteval, saj se morajo podatki ujemati s podatki v Centralnem registru prebivalstva Republike Slovenije.

 

Uživalec pokojninskih in invalidskih dajatev oziroma upravičenec je dolžan zavodu sporočiti podatke o okoliščinah in spremembah okoliščin, ki se nanašajo na uživalce pravic po tem zakonu in vplivajo na pravice po tem zakonu, na njihov obseg ali izplačevanje, in sicer v osmih dneh od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb.

 

Če je uživalcu pokojninskih in/ali invalidskih prejemkov dodeljen bodisi skrbnik bodisi skrbnik za razpolaganje s finančnimi sredstvi, je treba zavodu ob zahtevku za spremembo naslova za nakazilo predložiti tudi pravnomočno odločbo pristojnega organa o dodeljenem skrbniku.   

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio