Slika družine

Sporočanje podatkov in kršitve teh obveznosti

Za vsako vrsto zavarovancev je z zakonom določeno, kdo jih prijavi v zavarovanje, kdo zanje plačuje prispevke in kdo sporoča podatke o osnovah, ki se vodijo v matični evidenci zavarovancev in se uporabijo za uveljavljanje pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Podatki, ki so potrebni za izračun pokojninske osnove, se za delavce v delovnem razmerju od leta 2017 dalje posredujejo na obrazcih za obračun davčnega odtegljaja, ki so predpisani v Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik o obrazcih REK).

Podatki, ki so potrebni za izračun pokojninske osnove, se za delavce v delovnem razmerju do vključno leta 2016 posredujejo na obrazcih M-4. Na obrazcih M-4 posredujejo podatke o osnovah tudi nekateri zavezanci za druge kategorije zavarovancev (Finančna uprava RS, centri za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Jamstveni sklad RS).

Od 1. 1. 2021 dalje je elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4 mogoče samo preko zavodove storitve  BiZPIZ. Za uporabo storitev BiZPIZ in oddajo obrazcev M-4 je potrebna predhodna registracija. Navodila za oddajo obrazcev M-4 preko storitve BiZPIZ so na voljo na povezavah:

Navodila za oddajo obrazcev M-4 v BiZPIZ
 

Navodila za pripravo XML sporočila (datoteke) s paketom obrazcev M-4 in izmenjavo obrazcev preko spletnih servisov  
Priloge:
           m4xsdSheme.zip (2.18 KB)
           m4xmlTestnaSporocila.zip (0.88 KB)

Podrobna navodila za posredovanje podatkov in obrazci, na katerih se podatki posredujejo, so določeni v Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Pravilnik o obrazcih).

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio