Slika družine

Sporočanje podatkov in kršitve teh obveznosti

Za vsako vrsto zavarovancev je z zakonom določeno, kdo jih prijavi v zavarovanje, kdo zanje plačuje prispevke in kdo sporoča podatke, ki se vodijo v matični evidenci zavarovancev in se uporabijo za uveljavljanje pravic iz tega zavarovanja.

 

Podrobna navodila za posredovanje podatkov in obrazci, na katerih se podatki posredujejo, so določeni v Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Pravilnik o obrazcih).

 

Podatki, ki so potrebni za izračun pokojninske osnove, se za delavce v delovnem razmerju posredujejo na obrazcih za obračun davčnega odtegljaja, ki so predpisani v Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik o obrazcih REK).

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio