Slika družine

Kršitve obveznosti vlaganja prijav in posredovanja podatkov

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je pristojen za nadzor nad posredovanjem podatkov, ki jih morajo zavezanci oziroma dajalci podatkov posredovati po Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1). Zavod v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) odloča v hitrem postopku.

 

Zavod po uradni dolžnosti izvaja nadzor nad prijavo podatkov o osnovah za vsakega delavca, ki je bil v preteklem koledarskem letu v delovnem razmerju. Prijave podatkov o osnovah za delavce posredujejo delodajalci za obdobja do vključno leta 2016 na obrazcih M-4 (neposredno zavodu) in za obdobja od 1. januarja 2017 dalje na obrazcih REK-1 (Finančni upravi RS, ki jih posreduje zavodu) Na podlagi tako posredovanih podatkov zavod oblikuje obrazce M-4 za delavce.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio