Slika družine

Vlaganje prijav v zavarovanje

Zavezanci za vlaganje prijav morajo za vsakega zavarovanca (oziroma zase, če so sami zavarovanci in zavezanci) vložiti prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijave sprememb podatkov o zavarovanju.

 

Za vložitev prijave v zavarovanje je treba izpolniti obrazec M-1, odjava iz zavarovanja se vloži na obrazcu M-2, spremembe podatkov med zavarovanjem se sporočijo na obrazcu M-3. Obrazci so predpisani v Pravilniku o obrazcih.

 

Podroben način vlaganja prijav o zavarovanju in rok za vložitev prijav je za vsako vrsto zavarovancev opisan v poglavju Zavarovanje in plačilo prispevkov po vrstah zavarovancev.

Zavezanci za vlaganje prijav, ki so poslovni subjekti

Zavezanci za vlaganje prijav, ki so poslovni subjekti (pravne in fizične osebe, ki so za opravljanje dejavnosti vpisane v Poslovni register Slovenije), vlagajo prijave o zavarovanju praviloma izključno v elektronski obliki prek državnega portala za podjetja in podjetnike SPOT (e-VEM). Do sistema e-VEM, katerega skrbnik je Ministrstvo za javno upravo, zavezanci dostopajo s kvalificiranimi digitalnimi potrdili (certifikati) preko državnega portala SPOT (sistem e-VEM) ali pa za vnos prijav, odjav in sprememb pooblastijo referenta na vstopni točki VEM.

 

Obrazci za vlaganje prijav z navodili za izpolnjevanje so prav tako objavljeni na portalu SPOT (eVEM):

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca M-1

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-3

Zavezanci za vlaganje prijav, ki niso poslovni subjekti (fizične osebe in drugi)

Fizične osebe, ki niso poslovni subjekti, ter mednarodne organizacije in diplomatsko konzularna predstavništva, ki so delodajalci, vlagajo prijave o zavarovanju na obrazcih v papirni obliki pri prijavno-odjavni službi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Obrazci za vložitev prijav o zavarovanju z navodili za izpolnjevanje so dostopni na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer:

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-3

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio