Slika družine

Zavezanci

Zavezanci za plačevanje prispevkov so pravne in fizične osebe, ki so po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dolžne plačevati prispevke za določene zavarovance. Podrobneje so zavezanci za plačilo prispevkov navedeni pri opisu zavarovancev v poglavju Zavarovanje in plačilo prispevkov po vrstah zavarovancev.

 

Zavezanci za vlaganje prijav so pravne in fizične osebe, ki so po določbah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja dolžni za posamezne zavarovance vložiti prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem. Podroben način vlaganja prijav podatkov o zavarovanju je naveden pri opisu zavarovancev v poglavju Zavarovanje in plačilo prispevkov po vrstah zavarovancev.

 

Zavezanci za vlaganje prijav o osnovah (dajalci podatkov) so pravne in fizične osebe, ki so po določbah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja dolžni za posamezne zavarovance posredovati podatke o osnovah, od katerih so plačani prispevki, obdobjih zavarovanja in plačilu prispevkov. Podroben način vlaganja prijav podatkov o osnovah je naveden pri opisu zavarovancev v poglavju Zavarovanje in plačilo prispevkov po vrstah zavarovancev.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio