Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2007

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je na seji dne 24. 4. 2007 sprejel ugotovitveni sklep o zneskih letnega dodatka v letu 2007.

Višji dodatek znaša 341,18 EUR oziroma 81.760,00 SIT, nižji letni dodatek pa 207,29 EUR oziroma 49.675,00 SIT.

Letni dodatek se izplača skupaj z izplačilom rednih pokojn in za mesec maj 2007 (četrtek, 31. 5. 2007).

Po 136. b členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prejmejo:

  • višji znesek uživalci pokojnin, katerih pokojnina je v mesecu izplačila letnega dodatka enaka ali nižja od zneska osnove iz 57. člena tega zakona (369,49 EUR)
  • nižji znesek uživalci pokojnin,katerih pokojnina v mesecu izplačila letnega dodatka presega znesek osnove iz 57. člena tega zakona (369,49 EUR)
  • nižji znesek uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem vključno do 31. 12. 1999 ter uživalci delne invalidske pokojnine, nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost

Po 136. c členu zakona se uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v sorazmernem delu, uživalcem družinskih oziroma vdovskih pokojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina izplačuje ločeno, se znesek letnega dodatka izplača v sorazmernem delu.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio