Slika družine

Uskladitev in preračun nekaterih pokojnin in nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja s 1. 1. 2018

Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 s spremembami; v nadaljnjem besedilu ZPIZ-2) so se pokojnine in drugi prejemki uskladili z veljavnostjo od  1. 1. 2018 dalje za 2,2 odstotka.

Uskladitev je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2018, z valuto 28. 2. 2018 in s poračunom razlike za mesec januar 2018.

 I.

Pokojnine in drugi prejemki, ki so se uskladili, so:

 

II.

Iz uskladitve so bili izvzeti naslednji prejemki, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji:

Zneski invalidnin za telesno okvaro ostajajo od 1. 1. 2018 dalje enaki kot v letu 2017:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

99,48 €

69,64 €

2.

90

91,20 €

63,83 €

3.

80

82,90 €

58,02 €

4.

70

74,61 €

52,23 €

5.

60

66,32 €

46,43 €

6.

50

58,02 €

40,62 €

7.

40

49,75 €

34,81 €

8.

30

41,46 €

29,02 €

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo ostajajo od 1. 1. 2018 dalje enaki kot v letu 2017:

       za najtežje prizadete upravičence

418,88 €

       višji

292,11 €

       nižji

146,06 €

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio