Slika družine

Uskladitev prejemkov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI)

I. Nadomestilo za invalidnost se na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 15/2024 z dne 23. 2. 2024), s 1. marcem 2024 uskladi za 4,2 odstotka in znaša 712,77 evra.
 
II. Na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 15/2024 z dne 23. 2. 2024) ter sklepa Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 28. 2. 2024 (Ur. l. RS, št. 19/2024 z dne 8. 3. 2024) se zneski dodatka za pomoč in postrežbo uskladijo za 4,2 odstotka od 1. marca 2024.
 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. marca 2024 dalje:

      za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb

361,69 €

      za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb

180,85 €

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio