Slika družine

Uskladitev prejemkov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI)

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o socialnem vključevanju invalidov. Z dnem začetka veljavnosti tega zakona preneha veljati Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Nadomestilo za invalidnost od 1. avgusta 2019 znaša 591,20 evra, prav tako se na podlagi novega zakona na novo določijo tudi višine dodatka za pomoč in postrežbo.

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019 dalje:

       višji

300,00 €

       nižji

150,00 €

 

Arhiv:

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio