Slika družine

Uskladitev prejemkov po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI)

I. Nadomestilo za invalidnost se na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 25/2023 z dne 24. 2. 2023) s 1. marcem 2023 uskladi za 10,3 odstotka in znaša 684,05 evra.
 
II. Na podlagi sklepa Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 27. 2. 2023 se s 1. marcem 2023 za 10,3 odstotka uskladi višina dodatka za pomoč in postrežbo.
 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. marca 2023 dalje:

       višji

347,11 €

       nižji

173,56 €

 

Arhiv:

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio