Slika družine

Izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov od 1. 1. 2022

Na podlagi Zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/2022; ZPIZ-2L) se bodo pokojnine in drugi prejemki izredno uskladili z veljavnostjo od 1. 1. 2022 dalje.

Uskladitev bo opravljena po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za januar 2022, z valuto 31. 1. 2022.

S 1. januarjem 2022 se dodatno uskladijo pokojnine in drugi prejemki:

  • priznani do 31. decembra 2010 za 3,5 odstotka,
  • priznani od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011 za 1,7 odstotka,
  • priznani od 1. januarja 2012 dalje za 1 odstotek.

I. Uskladile se bodo naslednje pokojnine in drugi prejemki:

 

S 1. januarjem 2022 se za 1% uskladijo tudi najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in najnižji znesek invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2.

 

II. Iz uskladitve bodo izvzeti dodatki za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji in rente po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja.

Zneski invalidnin za telesno okvaro od 1. 1. 2019 dalje:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

102,17 €

71,52 €

2.

90

93,66 €

65,55 €

3.

80

85,14 €

59,59 €

4.

70

76,62 €

53,64 €

5.

60

68,11 €

47,68 €

6.

50

59,59 €

41,72 €

7.

40

51,09 €

35,75 €

8.

30

42,58 €

29,80 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. 1. 2019 dalje:

       za najtežje prizadete upravičence

430,19 €

       višji

300,00 €

       nižji

150,00 €

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio