Izplačilo 20 % starostne ali predčasne pokojnine

Kdo je upravičen do izplačila 20 % pokojnine?

Če ste vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnjujete pogoje za:

 

se vam bo od dneva izpolnitve pogojev, vendar največ od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve izplačevalo 20 % starostne ali predčasne pokojnine, do katere bi bili upravičeni, če bi se na ta dan upokojili.

V nadaljevanju podajamo odgovore na vprašanja:

Kot uživalec pokojnine se bom zaposlil. Ali imam pravico do izplačila 20 % pokojnine?

Ali se upošteva dodana doba pri ugotavljanju pogojev za izplačilo 20 % pokojnine?

Do kdaj se mi izplačuje 20 % pokojnine?

Kakšno bo znižanje predčasne pokojnine ob uveljavitvi?

Ali se spremeni izplačilo 20% pokojnine, ko izpolnim pogoje za starostno pokojnino?

Kje vložiti vlogo?

Kot uživalec pokojnine se bom zaposlil. Ali imam pravico do izplačila 20 % pokojnine, če se bom kot uživalec pokojnine znova zaposlil?

Če se boste kot  uživalec starostne ali predčasne pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, obvezno vključili ali pa ste že vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas, se vam bo od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve izplačevalo 20 % te pokojnine.

 

Kaj moram storiti, če sem uveljavil izplačilo 20 % pokojnine pred 1. januarjem 2016?

Če ste izplačilo 20 % starostne ali predčasne pokojnine uveljavili pred uveljavitvijo novele ZPIZ-2B (1. januar 2016) in ste ostali obvezno zavarovani za polni delovni oziroma zavarovalni čas, se vam bo 20 % pokojnine izplačevalo tudi po dopolnjenem 65. letu starosti.

 

Ob upokojitvi pa boste lahko, če za to izpolnjujete pogoje, pridobili tudi pravico do pokojnine po ZPIZ-1.

 

Če pa ste uveljavili izplačilo 20 % starostne ali predčasne pokojnine, ker ste ostali v zavarovanju v nespremenjenem obsegu, ki pa je bil krajši od polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, se vam bo 20 % starostne ali predčasne pokojnine prenehalo izplačevati ob dopolnitvi 65 let starosti, razen v primeru, če se boste obvezno zavarovali za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

 

Če niste več upravičeni do izplačila 20 % starostne ali predčasne pokojnine zaradi dopolnitve 65 let starosti, lahko to izplačilo ponovno uveljavite, če se obvezno vključite v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom.

Ali se upošteva dodana doba pri ugotavljanju pogojev za izplačilo 20 % pokojnine?

Pri ugotavljanju pogojev za izplačevanje 20 % pokojnine se za izpolnitev pogoja pokojninske dobe za starostno pokojnino ne upošteva dodana doba, pridobljena na podlagi obveznega dodatnega oziroma poklicnega zavarovanja.

Do kdaj se mi izplačuje 20 % pokojnine?

Izplačilo 20 % pokojnine je časovno omejeno, in sicer do prenehanja zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni čas ali do morebitne uveljavitve delne pokojnine.

 

V primeru, da ste izplačilo 20 % pokojnine uveljavili pred 1. januarjem 2016 in ste ostali v obveznem zavarovanju v nespremenjenem obsegu, ki pa je bil krajši od polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, se vam bo 20 % pokojnine prenehalo izplačevati ob dopolnitvi 65 let starosti, razen v primeru, če se boste obvezno zavarovali za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Kakšno bo znižanje predčasne pokojnine ob uveljavitvi?

Če ste uveljavili izplačilo 20% predčasne pokojnine, pozneje pa se odločite uveljaviti predčasno pokojnino, ker še ne izpolnjujete pogojev za starostno pokojnino, se višina zmanjšanja pokojnine določi upoštevaje starost ob uveljavitvi predčasne pokojnine in število manjkajočih mesecev do dopolnitve starosti 65 let (moški) oziroma 64 let in šest mesecev (ženska).

Ali se spremeni izplačilo 20% predčasne pokojnine, ko izpolnim pogoje za starostno pokojnino?

Če med uživanjem izplačila 20 % predčasne pokojnine izpolnite pogoje za starostno pokojnino, to dejstvo ne vpliva na izplačilo 20% predčasne pokojnine.

Kje vložiti vlogo?

Zahtevo za priznanje pravice do izplačila 20 % starostne/predčasne vložite pokojnine pri zavodu:

  • elektronsko prek sistema Moj eZPIZ, s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
  • osebno na najbližji območni enoti zavoda ali po pošti (obrazec

 

Na podlagi vložene zahteve za priznanje pravice do izplačila 20 % starostne ali predčasne pokojnine se pri zavodu začne postopek za izdajo odločbe o priznanju pravice do izplačila 20 % starostne/predčasne pokojnine.

 

Za kakršnekoli dodatne informacije in pojasnila v zvezi z izplačilom 20 % pokojnine se lahko obrnete na strokovne delavce zavoda:

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji
Izdelava: MMstudio