Slika družine

Izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine

Kdo je upravičen do izplačila 40 odstotkov pokojnine?

Če ste obvezno vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnjujete pogoje za:

 

 

se vam bo od dneva izpolnitve pogojev, vendar največ od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve izplačevalo 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni, če bi se na ta dan upokojili.

 

V nadaljevanju podajamo odgovore na vprašanja:


Koliko časa se mi izplačuje 40 odstotkov starostne pokojnine?
Kakšne so omejitve pri izplačilu dela pokojnine?
Do kdaj se mi izplačuje 40 odstotkov starostne oziroma 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine?
Ali imam pravico do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine, če se bom ponovno zaposlil?
Ali se upošteva dodana doba pri ugotavljanju pogojev za izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine?
Ali kot uživalec 20 odstotkov predčasne pokojnine lahko uveljavim 40 odstotkov starostne pokojnine?
Kakšno bo znižanje predčasne pokojnine ob uveljavitvi?
Kje vložiti vlogo?

 

Koliko časa se mi izplačuje 40 odstotkov starostne pokojnine?

 

Če ste upravičeni do 40 odstotkov starostne pokojnine, se lahko skupno izplačuje največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Po treh letih uživanja 40 odstotkov starostne pokojnine zavod po uradni dolžnosti začne izplačevati 20 odstotkov starostne pokojnine, če ste še vedno obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni ali zavarovalni čas.

Del starostne pokojnine 20 odstotkov se odmeri od osnove, ki je bila podlaga za odmero 40 odstotkov starostne pokojnine, upoštevaje uskladitve pokojnin.

 

Kakšne so omejitve pri izplačilu dela pokojnine?

 

Del pokojnine se začasno ne bo izplačeval tistemu, ki ne bo delal zaradi začasne nezmožnosti za delo po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, daljše od 30 delovnih dni, in samozaposlenemu zavarovancu, ki ne bo imel v celoti poravnanih prispevkov za socialno varnost.

Po prenehanju razlogov za omejitev izplačevanja dela pokojnine se bo ta po uradni dolžnosti začel ponovno izplačevati.

Takšna omejitev izplačila dela pokojnine se je začela izvajati s 1. 10. 2020.

 

Do kdaj se mi izplačuje 40 odstotkov starostne oziroma 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine?

 

Izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine oziroma 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine je časovno omejeno, in sicer do prenehanja zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni čas ali do morebitne uveljavitve delne pokojnine.

 

Več o tem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kaj moram storiti, če sem uveljavil izplačilo 20 odstotkov pokojnine pred 1. januarjem 2016?

 

Če ste izplačilo 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine uveljavili pred uveljavitvijo novele ZPIZ-2B (1. januar 2016) in ste ostali obvezno zavarovani za polni delovni oziroma zavarovalni čas, se  vam od 1. 1. 2020 dalje izplačuje  40% starostne pokojnine  tudi po dopolnjenem 65. letu starosti.

 

Če ste izplačilo 20 odstotkov  predčasne pokojnine uveljavili pred uveljavitvijo novele ZPIZ-2B (1. januar 2016) in ste ostali obvezno zavarovani za polni delovni oziroma zavarovalni čas, se  vam  še nadalje, tudi po 1. 1. 2020,  izplačuje  20% predčasne  pokojnine vse do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. 

 

Z izpolnitvijo pogojev za starostno pokojnino ste na podlagi vložene zahteve upravičeni do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine.

 

Do kdaj se mi izplačuje 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine, če sem izplačilo uveljavil  pred 1. 1. 2016 in sem še nadalje v nespremenjenem obsegu zavarovanja, ki je krajši od polnega delovnega ali zavarovalnega časa?

 

Če pa ste uveljavili izplačilo 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine, ker ste ostali v zavarovanju v nespremenjenem obsegu, ki pa je bil krajši od polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, se vam bo 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine prenehalo izplačevati ob dopolnitvi 65 let starosti, razen v primeru, če se boste obvezno zavarovali za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Če niste več upravičeni do izplačila 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine zaradi dopolnitve 65 let starosti, lahko izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine ponovno uveljavite, če se obvezno vključite v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom.

 

Ali imam pravico do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine, če se bom ponovno zaposlil?

 

Če se boste kot uživalec starostne pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, obvezno vključili ali pa ste že vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas, se vam bo od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve izplačevalo 40 odstotkov te pokojnine.

 

Ali se upošteva dodana doba pri ugotavljanju pogojev za izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine?

Pri ugotavljanju pogojev za izplačevanje 40 odstotkov pokojnine se za izpolnitev pogoja pokojninske dobe za starostno pokojnino ne upošteva dodana doba, pridobljena na podlagi obveznega dodatnega oziroma poklicnega zavarovanja.

 

Ali kot uživalec 20 odstotkov predčasne pokojnine lahko uveljavim 40 odstotkov starostne pokojnine?

Če vam je bila 20 odstotkov predčasna pokojnina priznana do 31. 12.2019 in do takrat še niste izpolnili pogojev za starostno pokojnino, lahko pred izpolnitvijo pogojev za starostno pokojnino vložite zahtevo za izplačilo 40 % starostne pokojnine.

 

Kakšno bo znižanje predčasne pokojnine ob uveljavitvi?

Če ste do 31. 12. 2019 uveljavili izplačilo 20 odstotkov predčasne pokojnine, pozneje pa se odločite uveljaviti predčasno pokojnino, ker še ne izpolnjujete pogojev za starostno pokojnino, se višina zmanjšanja pokojnine določi upoštevaje starost ob uveljavitvi predčasne pokojnine in število manjkajočih mesecev do dopolnitve starosti 65 let.

 

Kje vložiti vlogo?

Zahtevo za priznanje izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine vložite pri zavodu:

preko storitve eVloge ZA VSE, brez kvalificiranega digitalnega potrdila - kliknite na → Vloga40OdstotkovPokojnine,

elektronsko prek sistema Moj eZPIZ, s kvalificiranim digitalnim potrdilom,

osebno na najbližji območni enoti zavoda ali po pošti (obrazec

 

Na podlagi vložene zahteve za priznanje izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine se pri zavodu začne postopek za izdajo odločbe o priznanju pravice do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine.

 

Za kakršnekoli dodatne informacije in pojasnila v zvezi z izplačilom 40 odstotkov pokojnine se lahko obrnete na strokovne delavce zavoda:

osebno na najbližji območni enoti v času uradnih ur,

po telefonu ali e-pošti.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio