Slika družine

Redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov ter uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo in invalidnin za telesno okvaro v letu 2023

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je na seji dne 16. 2. 2023 sprejel sklep o redni uskladitvi pokojninskih in drugih prejemkov za 5,2 odstotka z veljavnostjo od 1. januarja 2023.

Uskladitev je bila opravljena po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2023 z valuto 28. 2. 2023 in poračunom za mesec januar 2023.

I. Uskladile so se naslednje pokojnine in drugi prejemki:

 

S 1. januarjem 2023 se za 5,2 odstotka uskladijo tudi najnižja pokojnina, ki znaša 310,11 evra, zagotovljena pokojnina, ki znaša 687,75 evra in najnižji znesek invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2, ki znaša 431,00 evra.

 

II. Na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (Ur. l. RS št. 30/2023 z dne 10. 3. 2023) ter sklepa Sveta zavoda z dne 27. 2. 2023, se s 1. marcem 2023 uskladijo zneski invalidnin za telesno okvaro za 10,3 odstotka. 

 

Zneski invalidnin za telesno okvaro od 1. 3. 2023 dalje:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

 118,22 €

 82,75 €

2.

90

 108,37 €

 75,84 €

3.

80

 98,51 €

 68,95 €

4.

70

 88,65 €

 62,07 €

5.

60

 78,81 €

 55,17 €

6.

50

 68,95 €

 48,27 €

7.

40

 59,11 €

 41,36 €

8.

30

 49,27 €

 34,48 €

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Na podlagi sklepa Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 27. 2. 2023 se zneski dodatka za pomoč in postrežbo uskladijo za 10,3 odstotka od 1. marca 2023.

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. 3. 2023 dalje:

za najtežje upravičence 497,75 €
višji 347,11 €
nižji 173,56 €

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio