Slika družine

Redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov od 1. 1. 2021

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/2020) se bodo pokojnine in drugi prejemki z veljavnostjo od 1. 1. 2021 dalje uskladili za 2,5 odstotka.

Uskladitev bo opravljena po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za januar 2021, z valuto 29. 1. 2021. 

I.

Uskladile se bodo naslednje pokojnine in drugi prejemki:

II.

S Sklepom Sveta zavoda z dne 7. 4. 2021 so bili določeni zneski najnižje in najvišje pokojninske osnove, najnižje pokojnine, najnižje osnove za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišji znesek nadomestila za poklicno rehabilitacijo ter zgornje meje za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene v letu 2021. 

Zneski osnov za odmero pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2021, ki veljajo od 1. januarja 2021:

- najnižja pokojninska osnova

947,67 € oziroma

693,69 €, po ZPIZ-1 oz. če je pokojnina odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2

- najnižja pokojnina

260,61 €

- najvišja pokojninska osnova

3.790,68 € oziroma

2.774,78 €, po ZPIZ-1 oz. če je pokojnina odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2

 

Zgornja meja za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2021 dalje, ki velja od 1. januarja 2021:

- zgornja meja za del vdovske pokojnine

110,88 € za del vdovske pokojnine in 2.255,45 € za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine

 

III.

Iz uskladitve bodo izvzeti dodatki za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji in rente po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja.

 

Zneski invalidnin za telesno okvaro od 1. 1. 2019 dalje:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

102,17 €

71,52 €

2.

90

93,66 €

65,55 €

3.

80

85,14 €

59,59 €

4.

70

76,62 €

53,64 €

5.

60

68,11 €

47,68 €

6.

50

59,59 €

41,72 €

7.

40

51,09 €

35,75 €

8.

30

42,58 €

29,80 €

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. 1. 2019 dalje:

       za najtežje prizadete upravičence

430,19 €

       višji

300,00 €

       nižji

150,00 €

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio