Slika družine

Uskladitev in preračun nekaterih pokojnin in nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja s 1. 10. 2017

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 23/17 z dne 5. 5. 2017; v nadaljevanju ZPIZ-2C) se s 1. 10. 2017 na novo določi višina najnižje pokojninske osnove. Najnižja pokojninska osnova se uskladi za 1,15 %, za kolikor so se v skladu z Ugotovitvenim sklepom o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 2/17) s 1. 1. 2017 uskladile pokojnine in drugi prejemki. Posledično se spremenijo tudi višine ostalih osnov in zneskov, vezanih na najnižjo pokojninsko osnovo – limit dela vdovske pokojnine, najvišja pokojninska osnova ter znesek najnižje pokojnine.

Uskladitev in preračun nekaterih pokojnin in nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja, uveljavljenih v tem letu, je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za oktober 2017, z valuto 30. 10. 2017.

I.

Na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 20. 4. 2017 so bili določeni zneski najnižje in najvišje pokojninske osnove, najnižje pokojnine, najnižje osnove za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišji znesek nadomestila za poklicno rehabilitacijo ter zgornje meje za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene v letu 2017.

Zneski osnov za odmero pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2017, ki veljajo od 1. 10. 2017:

- najnižja pokojninska osnova

797,16 € oziroma

583,52 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi 3. odstavka 390. člena ZPIZ-2

- najnižja pokojnina

207,26 €

- najvišja pokojninska osnova

3.188,64 € oziroma

2.334,08 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi 3. odstavka 390. člena ZPIZ-2

                                                                           

Limit za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2017 dalje, ki velja od 1. 10. 2017:

- limit za del vdovske pokojnine

93,27 € za del vdovske pokojnine in 1.825,50 € za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine

 

II.

Iz uskladitve so bili izvzeti naslednji prejemki, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji:

Zneski invalidnin za telesno okvaro ostajajo od 1. 1. 2017 dalje enaki kot v letu 2016:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

99,48 €

69,64 €

2.

90

91,20 €

63,83 €

3.

80

82,90 €

58,02 €

4.

70

74,61 €

52,23 €

5.

60

66,32 €

46,43 €

6.

50

58,02 €

40,62 €

7.

40

49,75 €

34,81 €

8.

30

41,46 €

29,02 €

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo ostajajo od 1. 1. 2017 dalje enaki kot v letu 2016:

       za najtežje prizadete upravičence

418,88 €

       višji

292,11 €

       nižji

146,06 €

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio