Slika družine

Uskladitev nekaterih pokojnin in nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja s 1. 4. 2018

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2018) so se pokojnine in drugi prejemki izredno uskladile z veljavnostjo od  1. 4. 2018 dalje za 1,1 odstotka.

Uskladitev je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za april 2018, z valuto 30. 4. 2018.

 I.

Pokojnine in drugi prejemki, ki so se uskladili, so:

 

II.

Na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 24. 4. 2018 so bili določeni zneski najnižje in najvišje pokojninske osnove, najnižje pokojnine, najnižje osnove za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišji znesek nadomestila za poklicno rehabilitacijo ter zgornje meje za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene v letu 2018.

Zneski osnov za odmero pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2018, ki veljajo od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018:

- najnižja pokojninska osnova

830,35 € oziroma

607,82 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2

- najnižja pokojnina

215,89 €

- najvišja pokojninska osnova

3.321,40 € oziroma

2.431,26 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2

                                                                           

Limit za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2018 dalje, ki velja od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018:

- limit za del vdovske pokojnine

97,15 € za del vdovske pokojnine in 1.901,50 € za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine

 

Zneski osnov za odmero pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2018, ki veljajo od 1. 4. 2018:

- najnižja pokojninska osnova

839,48 € oziroma

614,50 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2

- najnižja pokojnina

218,26 €

- najvišja pokojninska osnova

3.357,92 € oziroma

2.458,00 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2

                                                                           

Limit za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2018 dalje, ki velja od 1. 4. 2018:

- limit za del vdovske pokojnine

98,22 € za del vdovske pokojnine in 1.922,41 € za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine

 

III.

Iz uskladitve so bili izvzeti dodatki za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji in rente po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja.

Zneski invalidnin za telesno okvaro ostajajo od 1. 1. 2018 dalje enaki kot v letu 2017:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

99,48 €

69,64 €

2.

90

91,20 €

63,83 €

3.

80

82,90 €

58,02 €

4.

70

74,61 €

52,23 €

5.

60

66,32 €

46,43 €

6.

50

58,02 €

40,62 €

7.

40

49,75 €

34,81 €

8.

30

41,46 €

29,02 €

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo ostajajo od 1. 1. 2018 dalje enaki kot v letu 2017:

 za najtežje prizadete upravičence

418,88 €

 višji

292,11 €

 nižji

146,06 €

 

IV.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije so se uskladila nadomestila po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 21/2018, Sklep Vlade RS št. 00711-9/2018 z 29. 3. 2018) z veljavnostjo od  1. 4. 2018 dalje. Nadomestilo za invalidnost tako po novem znaša 382,32 evra.

Zneski dodatka za tujo nego in pomoč od 1. 4. 2018 dalje:

 nižji

106,20 €

 višji

212,40 €

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio