Slika družine

Uskladitev prejemkov po Zakonu o družbenem varstvu duševo in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) - 2017

Vlada RS je na seji dne 7. 12. 2017 sprejela Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 69/17) za čas od 1. 1. 2016 dalje. Novi znesek nadomestila in dodatka za tujo nego in pomoč je bil uživalcem nakazan z nakazilom za mesec december 2017. Izplačilo razlik, skladno s sklepom Vlade RS, bo izvedeno do 31. 1. 2018.

Usklajeni prejemki po ZDVDTP od 1. 1. 2016 znašajo:

  • nadomestilo za invalidnost od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 v višini 361,95 EUR mesečno, od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 v višini 364,76 EUR mesečno in od 1. 4. 2017 dalje v višini 370,86 EUR mesečno;
  • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 v višini 201,08 EUR mesečno, od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 v višini 202,65 EUR mesečno in od 1. 4. 2017 dalje v višini 206,03 EUR mesečno;
  • dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016 v višini 100,54 EUR mesečno, od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017 v višini 101,32 EUR mesečno in od 1. 4. 2017 dalje v višini 103,02 EUR mesečno.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio