Slika družine

Izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov od 1. 12. 2019

 Izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov od 1. 12. 2019

 

I.

 

Izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov s 1. 12. 2019

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 64/2019) se bodo pokojnine in drugi prejemki, ki so uživalcem pripadali za mesec november 2019 ali ob priznanju pravice, uveljavljene v letu 2019, uskladili z veljavnostjo od  1. 12. 2019 dalje za 1,5 odstotka.

Uskladitev bo opravljena po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za december 2019, z valuto 27. 12. 2019.

Pokojnine in drugi prejemki, ki se bodo uskladili, so:

 

II.

S Sklepom Sveta zavoda z dne 3. 10. 2019 so bili določeni zneski najnižje in najvišje pokojninske osnove, najnižje pokojnine, najnižje osnove za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišji znesek nadomestila za poklicno rehabilitacijo ter zgornje meje za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene v letu 2019. 

   

Zneski osnov za odmero pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2019, ki veljajo od 1. 12. 2019:

- najnižja pokojninska osnova

871,34 € oziroma

637,82 €, po ZPIZ-1 oz. če je pokojnina odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2

- najnižja pokojnina

226,55 €

- najvišja pokojninska osnova

3.485,36 € oziroma

2.551,28 €, po ZPIZ-1 oz. če je pokojnina odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2

 

Zgornja meja za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2019 dalje, ki velja od 1. 12. 2019:

- zgornja meja za del vdovske pokojnine

101,95 € za del vdovske pokojnine in 1.995,37 € za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine

 

III.

Iz uskladitve bodo izvzeti dodatki za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji in rente po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja.

Zneski invalidnin za telesno okvaro od 1. 1. 2019 dalje:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

102,17 €

71,52 €

2.

90

93,66 €

65,55 €

3.

80

85,14 €

59,59 €

4.

70

76,62 €

53,64 €

5.

60

68,11 €

47,68 €

6.

50

59,59 €

41,72 €

7.

40

51,09 €

35,75 €

8.

30

42,58 €

29,80 €

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. 1. 2019 dalje:

       za najtežje prizadete upravičence

430,19 €

       višji

300,00 €

       nižji

150,00 €

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio