Slika družine

Redna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov s 1. januarjem 2022

Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na seji dne 16. 2. 2022 sprejel sklep o redni uskladitvi pokojninskih in invalidskih prejemkov za 4,4 odstotke z veljavnostjo od 1. januarja 2022.

Uskladitev je bila opravljena po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2022, z valuto 28. 2. 2022 s poračunom za mesec januar 2022.

I. Uskladile se bodo naslednje pokojnine in drugi prejemki:

 

S 1. januarjem 2022 se za 4,4 % uskladijo tudi najnižja pokojnina, ki znaša 294,78 evra, zagotovljena pokojnina, ki znaša 653,75 evra in najnižji znesek invalidske pokojnine iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 39. člena ZPIZ-2, ki znaša 409,70 evra.

 

II. Na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (Ur. l. RS št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022) ter sklepa Sveta zavoda z dne 21. 4. 2022 se je izvedla uskladitev invalidnin za telesno okvaro za 4,9 odstotka s 1. marcem 2022. Izplačila so bila izvedena pri rednem nakazilu za mesec april 2022 in izplačana razlika za mesec marec 2022.

 

Zneski invalidnin za telesno okvaro od 1. 3. 2022 dalje:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

 107,18 €

 75,02 €

2.

90

 98,25 €

 68,76 €

3.

80

 89,31 €

 62,51 €

4.

70

 80,37 €

 56,27 €

5.

60

 71,45 €

 50,02 €

6.

50

 62,51 €

 43,76 €

7.

40

 53,59 €

 37,50 €

8.

30

 44,67 €

 31,26 €

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Na podlagi sklepa Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 16. 2. 2022 so se zneski dodatka za pomoč in postrežbo uskladili za 4,9 odstotka od 1. marca 2022.

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. 3. 2022 dalje:

za najtežje upravičence 451, 27 €
višji 314, 70 €
nižji 157, 35 €

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio