Slika družine

Uskladitev pokojnin in nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja ter drugih prejemkov s 1. januarjem 2019

 

Pokojnine in drugi prejemki so se z veljavnostjo od 1. januarja 2019 dalje uskladili za 2,7 odstotka.

 

Uskladitev je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2019 z valuto 28. februarja 2019 in s poračunom razlike za januar 2019.

 I.

Uskladili so se naslednje pokojnine in drugi prejemki:

II.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 se ob izplačilu za februar 2019 uskladijo tudi invalidnine za telesno okvaro in dodatki za pomoč in postrežbo z valuto 28. februar 2019 in s poračunom razlike za januar 2019.

 

Zneski invalidnin za telesno okvaro od 1. januarja 2019 dalje:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe zunaj dela

1.

100

102,17 €

71,52 €

2.

90

93,66 €

65,55 €

3.

80

85,14 €

59,59 €

4.

70

76,62 €

53,64 €

5.

60

68,11 €

47,68 €

6.

50

59,59 €

41,72 €

7.

40

51,09 €

35,75 €

8.

30

42,58 €

29,80 €

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019 dalje:

       za najtežje prizadete upravičence

430,19 €

       višji

300,00 €

       nižji

150,00 €

III.

Na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 18. aprila 2019 so bili določeni zneski najnižje in najvišje pokojninske osnove, najnižje pokojnine, najnižje osnove za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, najvišji znesek nadomestila za poklicno rehabilitacijo ter zgornje meje za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene v letu 2019.

 

Zneski osnov za odmero pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2019, ki veljajo od 1. januarja 2019:

- najnižja pokojninska osnova

858,46 € oziroma

628,39 €, po ZPIZ-1 oz. če je pokojnina odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2

- najnižja pokojnina

223,20 €

- najvišja pokojninska osnova

3.433,84 € oziroma

2.513,57 €, po ZPIZ-1 oz. če je pokojnina odmerjena na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2

                                                                           

Limit za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2019 dalje, ki velja od 1. januarja 2019:

- limit za del vdovske pokojnine

100,44 € za del vdovske pokojnine in 1.965,87 € za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine

 

Arhiv: 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio