Slika družine

Uskladitev pokojnin v mesecu februarju 2013 za 0,1 odstotka z veljavnostjo od 1. 1. 2013

I.        

Na podlagi sklepa Sveta Zavoda o uskladitvi pokojnin od 1. 1. 2013 z dne 18. 2. 2013 (Uradni list RS, št. 17/2013) so se pokojnine in drugi prejemki, uveljavljeni v letu 2013, in v skladu s 389. členom ZPIZ-2 tudi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uveljavljene do 31. 12. 2012 uskladile za 0,1 odstotka z veljavnostjo od 1. 1. 2013 dalje.

Uskladitev je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2013 in izplačana razlika uskladitve za mesec januar 2013.

Od 1. 1. 2013 dalje znaša:

- dodatek za pomoč in postrežbo:

 

       za najtežje prizadete upravičence

418,88 €

       višji

292,11 €

       nižji

146,06 €

- kmečka borčevska pokojnina

468,97 €

- kmečka pokojnina po SZK

234,48 €

 

II.

Na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 17. 3. 2015 (Uradni list RS, št. 23/2015) so bili določeni zneski najnižje in najvišje pokojninske osnove ter zgornje meje za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene v letu 2015.

Zneski osnov za odmero pokojnine, uveljavljene od 1. 1. 2015 dalje:

- najnižja pokojninska osnova

769,19 € oziroma

563,05 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi 3. odst. 390. čl. ZPIZ-2

- najvišja pokojninska osnova

3.076,76 € oziroma

2.252,19 €, če je pokojnina odmerjena na podlagi 3. odst.390. čl. ZPIZ-2

- najnižja pokojnina

199,99 €

 

Limit za izplačilo dela vdovske pokojnine, uveljavljene  od 1. 1. 2015 dalje:

- limit za del vdovske pokojnine

90,00 € za del vdovske pokojnine in

1.761,45 € za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine

 

III:


Socialni transferji se v letu 2013  niso uskladili.

IV.

Zneski invalidnin za telesno okvaro ostajajo od 1. 1. 2013 dalje enaki kot v letu 2012:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali

bolezni ali poškodbe

poklicna bolezen

izven dela

1.

100

99,48 €

69,64 €

2.

90

91,20 €

63,83 €

3.

80

82,90 €

58,02 €

4.

70

74,61 €

52,23 €

5.

60

66,32 €

46,43 €

6.

50

58,02 €

40,62 €

7.

40

49,75 €

34,81 €

8.

30

41,46 €

29,02 €

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio